Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

zaprasza
do korzystania z pokoi gościnnych
w Klubie Lekarza.

 

Wynajmujemy również  sale
na imprezy okolicznościowe.

Tel. 22-822-23-42.

Szanowni  Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy na obiady klubowe
od 9 września 2019 r.
do siedziby

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
przy ul. Raszyńskiej 54 – Klub Lekarza.
W poniedziałki i czwartki
w godzinach 12.00.-14.00.

Cena obiadu dla lekarzy seniorów
i lekarzy dentystów seniorów – 7 pln.
Dla lekarzy i lekarzy dentystów – 12 pln.
Dla przyjaciół – 17 pln.

Obiady są sponsorowane
przez Okręgową Izbę Lekarską w  Warszawie.

Zgłoszenia chętnych na obiady

u p. Renaty Sobolewskiej tel. 22-542-83-30,
mail.: r.sobolewska@oilwaw.org.pl

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

* * *

Jerzy Jurkiewicz – Rozważania „Po drugiej stronie lustra”

* *

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przypomina o obowiązku uiszczania składek członkowskich w wysokości 120 złotych na rok.

Emeryci, którzy by chcieli opłacić składki dobrowolnie, mile widziani.

Nr konta PKO  BP SA  92102011560000710201195585

Zgodnie ze statutem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  członkowstwo ustaje
po 2-letnim nie płaceniu składek.

———————————

Zapraszamy do Klubu Lekarza. Klub czynny w godzinach 13.00-21.00.

Tel. 22-823-96-83, tel. kom. 793-43-33-57.

Od 19 września 2017 roku zapraszamy

na rozgrywki brydżowe w każdy wtorek od godziny 11.00.

————————————————————————

.