O towarzystwie

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 1820 r.

Było drugim po utworzonym w Wilnie w 1805 r. Towarzystwem Lekarskim Wileńskim, założonym przez Andrzeja Śniadeckiego. W Warszawie inicjatywa utworzenia takiej korporacji zrodziła się w gronie profesorów ówczesnego Wydziału Akademicko-Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Byli to profesorowie: August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer, oraz lekarze: Jan Kuehnel i Jan Theiner.

Towarzystwo nieprzerwanie działało do roku 1939.

W czasie okupacji niemieckiej człownkowie Towarzystwa działali w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego.

Po zakończeniu II wojny światowej Towarzystwo Lekarskie Warszawskie podjęło działalność statutową. W roku 1951 władze PRL zlikwidował izby lekarskie i regionalne towarzystwa lekarskie. W miejsce dotychczasowych 17 towarzystw utworzono jedno o zasięgu ogólnokrajowym, nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Lekarskie. W strukturze Towarzystwa istnieją Oddziały, Koła i Sekcje.

Od stycznia 1961 r. nazwa Towarzystwo Lekarskie Warszawskie znika, zastąpiona przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Warszawski. Powrót do historycznej nazwy Towarzystwa nastąpił dopiero w 1979 r.

Towarzystwo prowadzi aktywną działalność naukową i szkoleniową. W 1997 r. wznowiono po 60 latach „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, który m.in. dokumentuje działalność TLW. Zamieszczane są w nim najważniejsze fakty i wydarzenia z aktywnej i skutecznej działalności na przestrzeni lat 1995-2006 Zarządu Towarzystwa i jego Prezesa, którym nieprzerwanie jest prof. ndzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz.

Działalność wydawniczą od 1996 r. prowadzi redakcja „Pamiętnika TLW”.
Ukazały się następujące pozycje:

od 1996 r. — „Pamiętnik TLW” w każdym roku kalendarzowym jeden tom.

2002 r. — „Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego” – jeden tom.

2003 r. — „Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego” – wydanie rozszerzone w dwóch tomach.

2003 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW”– „Tajne studia medyczne 1940-1944”.

2005 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW” – „Medycyna w Powstaniu Warszawskim”.

2006 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW” – „Lekarze Powstania Warszawskiego” .

2006 r. — „Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820-2005″ – dwa tomy.

2006 r. — „Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie”,

2006 r. — „Doping zabija sport”

2011 r. — „Exodus- służba zdrowia po Powstaniu Warszawskim”.

 

Władze

Prezydium:

Prezes- Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
Wiceprezes- Prof. dr hab. med. Witold Mazurowski
Sekretarz- Dr med. Wiesława Granowska
Skarbnik- Dr med. Jerzy Goliszewski
Lek. med. Krystyna Podgórska-Baraniecka

Zarząd:

Mgr Hanna Bojczuk                                                                                                                                                                                             Prof. dr hab. mem. Bogdan Ciszek                                                                                                                                                               Prof. dr hab. med Jerzy Kotowicz
Dr med. Andrzej Perzanowski

Sąd Koleżeński:

Prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Dr Marian Baraniecki

Komisja Rewizyjna:

 • Dr med. Adam Czarnecki
 • Lek. med. Zbigniew Węgrzyn

 

Lista Kół Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

 • Koło „Raszyńska”
 • Koło Medycyny Komunikacyjnej
 • Koło Historii Medycyny przy TLW ,
 • Koło Szpital Barska – nie aktywne
 • Koło Szpital Bielański – nie aktywne
 • Połączone Koło Szkoły Zaorskiego i Medyków Powstania – zakończyło działalność w 2014 r.
 • Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie – autonomiczne
 • Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji -autonomiczne
 • Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej
 • Koło Absolwentów 1951