Archiwum

KOŁO MŁODYCH LEKARZY
TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO

1. Przed mszą świętą w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Na zdjęciu od lewej: dr n. med. Krzysztof Filip, dr Maja Roszkowska, dr Rafał Kołaczyński oraz dr Adam Górski.

2. Podczas Drogi Krzyżowej Ludzi Pracy organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Od lewej: dr Tomasz Pec, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria Ochman, dr Rafał Kołaczyński oraz dr Paweł Turczyn.

3. Podczas spotkania z Wiceministrem Zdrowia, p. dr. n. med. Piotrem Warczyńskim. Od górnego lewego rogu zdjęcia: dr Marcin Czarniecki, dr Paweł Turczyn, dr Paulina Paszkowska, dr n. med. Piotr Warczyński, dr Rafał Kołaczyński oraz gościnnie dr Tomasz Imiela z Komisji Młodego Lekarza OIL w Warszawie. Od dolnego lewego rogu zdjęcia: dr Elżbieta Niemczyk, dr Adam Górski, dr Agnieszka Turczyn oraz dr Joanna Samborska.

4. Przed wieczorkiem poetyckim poświęconym twórczości Williama Carlosa Williamsa w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Na zdjęciu od lewej: dr Rafał Kołaczyński, dr Paweł Turczyn, dr Joanna Samborska oraz dr Marcin Czarniecki.

5. Spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu RP w Senacie RP 28.10.2015 r. Od prawej: Przewodniczący Koła Młodych Lekarzy TLW lek. Rafał Kołaczyński, Wicemarszałek Senatu RP lek. Stanisław Karczewski, Opiekun Koła Młodych Lekarzy TLW dr n. med. Krzystof Filip, Szef Zespołu ds. Historii Koła Młodych Lekarzy TLW lek. Paweł Turczyn oraz Wiceprzewodniczšcy Koła Młodych Lekarzy TLW lek. mgr Adam Górski

FILMY:

1. panel dyskusyjny „Zdrowie Polaków” – Senat RP – 11.04.2013 r. :

Senacki panel dyskusyjny

* aby obejrzeć wystąpienie naszego przewodniczącego – lek. Rafała Kołaczyńskiego – przewiń do 1:30:45

2. Debata Zdrowotna „Praca, nie obietnice” – siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – 08.10.2015 r. :

Debata zdrowotna – Praca nie obietnice
* aby obejrzeć wystąpienie naszego przewodniczącego – lek. Rafała Kołaczyńskiego – przewiń do 1:39:40