Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2016

 powrót
WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.2

28

1920

Wilno

Związek Lekarzy Żydów w Wilnie (1920 – 1939)

 

29

1920

?

Polsko-Francuskie Towarzystwo Lekarskie (1920 – 1939)

 

30

1921

Kraków

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 

31

1921

Kraków

Towarzystwo Metapsychiczne im. Juliana Ochorowicza

 

32

1921

Kraków

Towarzystwo Neurologiczne, ul. Kopernika 48. Utworzono je w wyniku reorganizacji istniejącego od 1914 roku Towarzystwa Neurologiczno-Psychiatrycznego.

33

1921

Łódź

Polskie Towarzystwo Onkologiczne w Łodzi

 

34

1921

Piotrków Trybunalski

Towarzystwo Badań Psycho-Fizycznych

35

1921

Poznań

 

Oddział Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Poznaniu (1921 – 1939). Powstał w wyniku przekształcenia działającego od 1919 roku Koła Naukowego Lekarzy Wojskowych.

36

1921

Poznań

Towarzystwo Eugeniczne w Poznaniu (1921 – 1922). Powstało w wyniku przekształcenia się istniejącego od 1905 roku Towarzystwa ku Zwalczaniu Chorób Wenerycznych. W 1908 roku zmieniło nazwę na Towarzystwo Społeczno-Higieniczne. W 1922 roku przekształcono je na Oddział Polskiego Towarzystwa Eugenicznego z siedzibą w Warszawie.

37

1921

Poznań

Towarzystwo Okulistów Ziem Zachodnich (1921 – 1928). Później występowało pod nazwą: Towarzystwo Okulistów Polskich Sekcja Poznańsko-Pomorska. W 1936 roku prezesem był dr Witold Kapuściński (1882 – 1951).

 

38

1921

Sokółka

 

Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Sokółce, ul. Kilińskiego 7. W 1933 roku prezesem był dr Stefan Tarasiuk-Tarasiewicz (1893-1940).

39

1921

Warszawa

 

Izby Lekarskie (1921 – 1950)

40

1921

Warszawa

Polski Komitet do Zwalczania Raka (1921 – 1951), ul. Karowa 31. Powstał w wyniku przekształcenia się istniejącego od 1906 roku Komitetu do Badań i Zwalczania Raka przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym. W 1936 roku prezesem był ks. Janusz Radziwiłł. W 1951 roku Komitet ten przyjął nazwę: Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

41

1921

Warszawa

Polskie Towarzystwo Eugeniczne Oddział Warszawski. W 1936 roku prezesem był dr Leon Wernic (1870 – 1953).

 

42

1921

Warszawa

Polskie Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych „Lechicja” (1921 – 1938)

 

43

1921

Warszawa

Towarzystwo Chirurgiczne Warszawskie (Towarzystwo Chirurgów Warszawskich) (1921 – 1951), ul. Piusa XI 29. W 1933 roku prezesem był dr Aleksander Wertheim (1872 – 1942).

 

44

1921

Warszawa

Towarzystwo Chirurgów Polskich. Aleja Ujazdowska 20

 

45

1921

Warszawa

Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) (1921 – 1942 i 1945 – 1950)

 

46

1921

Warszawa

 

 

Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne, ul. Starynkiewicza 3. W 1936 roku prezesem był dr Henryk Beck (1896- 1946). Organ wydawniczy: „Ginekologia Polska”.

 

47

1921

Warszawa

Warszawskie Towarzystwo Neurologiczne, ul. Boduena 1. W 1936 roku prezesem był dr Władysław Sterling (1877 – 1943). W 1938 roku przekształcono je w Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (1933 – 1954). Organ wydawniczy: „Neurologia Polska”.

48

1921

 

Warszawa

Warszawskie Towarzystwo Okulistyczne (1921 – 1925). W 1925 roku zostało przekształcone na: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W 1935 roku przyjął pierwotną nazwę: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, ul. Żelazna 4. W 1936 roku prezesem był prof. dr Juliusz Szymański (1870 – 1958).

49

1921

Warszawa

Warszawskie Towarzystwo Psycho-Fizyczne (1921 – 1939)

 

50

1921

Warszawa

Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych w Warszawie (1921 – 1939)

 

51

1921

Wilno

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne Oddział Wileński. (Antokol). W 1936 roku prezesem był dr Tadeusz Pawlas (1891 – 1953).

52

1922

Baranowicze

Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ) w Baranowiczach, ul. Narutowicza 44 (?) 49. W 1933 roku prezesem był dr Lejb Nohumowski.

53

1922

Białystok

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział w Białymstoku (1922 – 1939)

 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82