Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2016

 powrót
Od Redakcji

   Szanowni Państwo!

 

   Od momentu powierzenia mi przez Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego funkcji Redaktora Prowadzącego 20. Jubileuszowy tom „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” - postanowiliśmy wspólnie z członkami Redakcji, poświęcić głównie jego łamy historii Towarzystwa i jego Rocznika. Zależało nam na tym, aby 20. tom w możliwie dokładny sposób przekazał tradycje nie tylko odnowionego po latach niebytu „Pamiętnika”. Redakcja starała się, aby utrzymać w zgodzie z tradycją zawartość poszczególnych działów pisma.

   W dziale „Szpitale Warszawskie” opisujemy historię jednego już z ostatnich, założonego w początkach XIX w. Szpitala pw. Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze. Artykuł nie mógłby się ukazać, gdyby nie praca p. Moniki Słowikowskiej, która nie tylko zebrała materiał, ale w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania tego opracowania.

   Dział „Artykuły” rozpoczyna historia Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (w latach 1820-1944) i omówienie wkładu bibliotekarzy-członków TLW w jej rozwój - w obszernym artykule p. mgr Hanny Bojczuk, na następnych stronach znajdą Czytelnicy „Etos” autorstwa p. prof. Tadeusza Tołłoczko.

   W dziale „Wspomnienia” żegnamy naszych Zmarłych Kolegów: Panią Doktor Barbarę Wolniewicz-Sikorską (1935-2015) i Pana Doktora ppłk. Lecha Mariusza Winnickiego (1942-2016), członka Zarządu TLW.

   Zgodnie z przyjętą konwencją w dziale „Z Pożółkłych Kart” zamieszczono wiele ciekawych przedruków z „Pamiętnika TLW” związanych z dziejami naszego Towarzystwa i jego członków, a opublikowanych sto lat temu.

   W Jubileuszowym 20. Roczniku „Pamiętnika” nie mogło również zabraknąć stałych działów: „Jubileusze”, „Kronika” i „Aneks”, które polecam naszym Czytelnikom.

   Z serca płynące podziękowania przekazuję Panu Adamowi Mazurkowi - Prezesowi Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam” w Warszawie, za to, że dzięki Jego decyzji „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” ukazuje się bez przerw. Pan Prezes umożliwił wydrukowanie 8. tomu w sytuacji dla nas awaryjnej, kiedy zawiódł dotychczasowy wydawca. Od tego czasu pomyślnie współpracujemy, publikując kolejne roczniki.

   Serdecznie dziękuję Paniom Iwonie Kuśmirowskiej i Teresie Trzeciak z Wydawnictwa „Adam”, dzięki których starannej pracy nasz „Pamiętnik” został wyróżniony nie tylko za zawartość merytoryczną, ale i wysoki poziom edytorski (Prof. Henryk Gaertner, „Acta Medica Premisliensia” t. 28).

   Jako Redaktor Prowadzący, chciałabym wyrazić podziękowanie moim Koleżankom z Redakcji: mgr Hannie Bojczuk, bez której zbiorów trudno byłoby skompletować materiał do działu „Z Pożółkłych Kart” i dr Halinie Dusińskiej, która redagowała teksty i cierpliwie poprawiała błędy Autorów.

   Z wdzięcznością wspominam naszych Redaktorów, którzy tworzyli poprzednie tomy „Pamiętnika”:

   Józefa Hornowskiego

   Janusza Kapuścika 

   Hannę Kołodziejską 

   Kazimierza Łodzińskiego

   Teresę Ostrowską

   Witolda Rudowskiego

   Andrzeja Zaorskiego

   Pomimo że Ich z nami nie ma, to jednak wartości, które nam przekazali, pozostały. Verba volant, scripta manent.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82