Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2016

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ....................................................................................................................... 5

OD REDAKCJI ............................................................................................................ 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Wiesława Granowska - Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego ......................... 11

 

ARTYKUŁY

Hanna Bojczuk - wkład członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

   w rozwój jego Biblioteki (1820-1944) ..................................................................... 23

Hanna Bojczuk - Towarzystwo Medyczne Wileńskie

   - pierwsze półwiecze (1805-1850) .......................................................................... 60

Tadeusz Tołłoczko – Etos ........................................................................................... 71

 

WSPOMNIENIA

Jerzy Radziszewski - Barbara Wolniewicz-Sikorska .................................................... 77

Krzysztof Winnicki - Dr n. med. ppłk Lech Mariusz Winnicki (1942-2016) .................... 79

Zofia Rancewicz - Tadeusz Orłowski - mój nauczyciel ................................................. 82 

Witold Orłowski - Śp. prof. Zdzisław Gorecki (1895-1944) i jego

   dorobek naukowy .................................................................................................. 100

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Zawiera strony tytułowe "Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego"

   z lat: 1837, 1841, 1851, 1867, 1869, 1876, 1915, 1923, 1927 .............................. 115 

"Pamiętnik TLW" 1837 t. 1 "Przedmowa" (fragm.) ..................................................... 116

Członkowie Czynni Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego ................................. 121

Od Wydawców Pamiętnika ........................................................................................ 126

J. Wszebor - Od Redakcji ........................................................................................... 130

Regulamin Wydawnictwa Pamiętnika Towrzystwa Lekarskiego  ................................ 132

J. Rogowicz - Od Redakcji ........................................................................................... 135

Zasady obowiązków i praw lekarzy ... (Pamiętnik TLW" 1884) .................................. 138

Joanna Mackiewicz - Komentarz ................................................................................ 153 

Sprawozdanie z czynności naukowych Towarzystwa Lekarskiego

   Warszawskiego za rok 1915 ................................................................................... 155

Protokół z dnia 7 grudnia 1915 (wręczenie adresów Rektorom

   Uniwersytetu i Politechniki) ..................................................................................... 159

Protokół z dnia 16 listopada 1915 .............................................................................. 162

Protokół z dnia 21 listopada 1916 .............................................................................. 166

Protokół administracyjny z dnia 18 grudnia 1917 ....................................................... 170

W. Szumlański - Od Redakcji ...................................................................................... 176

Protokół uroczystości wręczenia insygniów Wydziałowi Lekarskiemu

   Uniwersytetu Warszawskiego dn. 25 czerwca 1931 r. ............................................ 179

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dziewiętnaste Wolffiana 16 czerwca 2015 r. ........................ 185

Halina Dusińska - Jubileusz 100. rocznicy urodzin dr. J. B. Glińskiego ......................... 194

Bibiana Mossakowska - Laudacja dr. Jana Bohdana Glińskiego .................................. 202 

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz - Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa

   Lekarskiego Warszawskiego za rok 2015/2016 ....................................................... 205

Halina Dusińska - Uroczystość Patriotyczna w Klubie Lekarza ..................................... 222

Hanna Bojczuk - Rok 1915 - przedświt zwycięztwa ..................................................... 224

 

ANEKS

Hanna Bojczuk - Wykaz polskich Towarzystw i Zrzeszeń Lekarskich

   utworzonych w latach 1918-1940 ............................................................................ 231

Hanna Bojczuk - Redaktorzy "Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego

   Warszawskiego" w latach 1837-2016 ...................................................................... 248

Jerzy Jurkiewicz - Po drugiej stronie lustra .................................................................. 261 

 

Informacja dla autorów ............................................................................................... 238

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82