Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 1997

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

 

WSTĘP ……………………………………………………………………...................………………………….………. 5

 

SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKCJI ………………................................................…………. 6

 

JUBILEUSZ 175-LECIA TLW ……………………...........................................................… 7

Powitanie gości w Teatrze Wielkim ……................................................................……. 9

175-lecie Societas Medica Varsaviensis ……........................................................……. 12

Wystąpienie prezesa PTL ……………………….............................................................…… 15

Wystąpienie prezesa TLW ………….......................................................................……. 17

TLW – „Historia i teraźniejszość” …………...........................................................……… 18

Wręczenie odznaczeń ………...............................................................................……. 23

Przebieg uroczystości Jubileuszowych ……….......................................................……. 30

 

ARTYKUŁY

Hanna Bojczuk „Narodziny i pierwsze lata pamiętnika” …….…................................…. 33

Janusz Kapuścik „Dr S. Janikowski, lekarz, bibliotekarz – bibliofil” ………..................... 49

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Franciszek Chmielewski, Stanisław Bayer „Z dziejów Szpitala Ujazdowskiego” ……….. 71

Okres międzywojenny …………........................................................................………… 71

Lata wojny i okupacji ……...............................................................................……….. 85

Powstanie warszawskie ……............................................................................……. 131

 

WSPOMNIENIA

Jan Górski „Wspomnienia obywatela Rzeczypospolitej Ujazdowskiej” ………............. 137

Stanisław Matulewicz „Jeden z XIII promocji Szk. Podchor. Sanitarnych” ……......….. 152

Stanisław Bayer „Mój powrót do Ujazdowa” …………................................................. 158

Anna Chmielewska, Elżbieta Chmielewska „Wspomnienia o ojcu” ………............……… 162

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Stulecie TLW ………………................................................................…………………………. 165

Członkowie honorowi TLW w latach 1820-1932 ……………....................................… 166

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za lata 1995-1996 …….........................…….. 188

 

ANEKS

Rozkaz dzienny nr 16 ……….............................................................................……. 177

Struktura organizacyjna i obsada personalna Szpitala Ujazdowskiego ………….......... 179

Personel Szpitala Ujazdowskiego w latach wojny ………...................................……… 184

Kazimiera Strehl-Drozdowska „Płk dr med. Leon Strehl” ……..............................….. 189

Informacja dla autorów …..............................................................................……… 213

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82