<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.6

133 1928 Warszawa Polskie Towarzystwo Popierania Badań Mózgu (1928 – 1937)
134 1928 Wilno Związek Lekarzy Państwa Polskiego Okręg Wileński, ul. Wileńska 25. W 1936 roku prezesem był dr Aleksander Safarewicz (1876 – 1936).
135 1928 Złoczów Sekcja Złoczowska Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich (1928-1939), Kasyno Miejskie. W 1936 roku prezesem był dr Aleksander Paulo (1863 – 1937).
136 1929 Kraków Krakowskie Towarzystwo Radiologiczne (1929 – 1939)
137 1929 Lwów Polski Instytut Przeciwrakowy (1929 – 1939), ul. Głowińskiego 7. Kuratorem był dr Marian Osuchowski (1901 – ).
138 1929 Pabianice Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Pabianicach, ul. Św. Rocha 8. W 1936 roku prezesem był dr Witold Eichler (1874 – 1960)
139 1929 Poznań Towarzystwo Pediatryczne Oddział Poznański, ul. Św. Mikołaja 3. W 1936 roku prezesem był dr Karol Jonscher (1889 – 1955).
140 1929 Suwałki Suwalskie Towarzystwo Naukowo-Lekarskie w Suwałkach (1929-1939)
141 1929 Warszawa Komitet Zwalczania Reumatyzmu (1929 – 1930). W 1930 roku został przekształcony na Polskie Towarzystwo Zwalczania Gośćca (Reumatyzmu), ul. Nowogrodzka 59. W 1936 roku prezesem był dr Witold Orłowski (1874 – 1966).
142 1929 Warszawa Polski Instytut Badań Mózgu
143 1929 Warszawa Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa, ul. Boduena 2. W 1936 roku prezesem był dr Bolesław Jakimiak (1865 – 1942).
144 1929 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Medycyny Zapobiegawczej (1929 – 1944)
145 1929 Zborów Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Zborowie ul. Sobieskiego. W 1936 roku prezesem był notariusz Zygmunt Czerny.
146 1930 Jasło Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Jaśle, ul. Rynek. W 1933 roku prezesem był starosta Juliusz Marossanyi (1886-1957).
147 1930 Kraków Krakowskie Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych. W 1948 roku przekształcone w: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1930 – 1948).
148 1930 Warszawa Polski Komitet do Spraw Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Lekarskiej w Wypadkach Nagłych (1930 – 1939)
149 1930 Warszawa Polskie Towarzystwo Higieniczne (1930 – 1939). W latach 1898 – 1930 działało pod nazwą: Warszawskie Towarzystwo Higieniczne.
150 1930 Warszawa Polskie Towarzystwo Zwalczania Gośćca (Reumatyzmu). W 1929 roku działało pod nazwą: Komitet Zwalczania Reumatyzmu.
151 1930 Warszawa Towarzystwo Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej Polskiej. Organ wydawniczy: „Lekarz Homeopata”.
152 1930 Warszawa Zrzeszenie Absolwentów Państwowego Instytutu Dermatologicznego (1930 – 1936)
153 1931 Radom Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Radomiu, ul. Żeromskiego 53. W 1933 roku prezesem był dr Stanisław Dutkowski (1875 –).
154 1931 Warszawa Stowarzyszenie „Nowa Farmacja” (1931 – 1939)
155 1931 Wilno Wileński Komitet do Zwalczania Raka, ul. Płocka 6. W 1933 roku prezesem był dr Marian Broele Plater.
156 1932 Bielsko Biała Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników Oddział Bielsko Biała. W dniu 10 lutego 1939 roku zmieniono nazwę na: Oddział Śląsko-Cieszyński.
157 1932 Brzeżany Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Brzeżanach, ul. Gärtlera 3. W 1932 roku prezesem był dr Stanisław Kowalczewski (1905 –).
158 1932 Bydgoszcz Sekcja Naukowa Obwodu Bydgoskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Okręg Pomorski. Sekcja powstała w wyniku przekształcenia istniejącego od 1923 roku Towarzystwa Lekarskiego na Obwód Nadnotecki. W 1936 roku prezesem był dr Zygmunt Dziembowski (1888 – 1945).