<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.2

28 1920 Wilno Związek Lekarzy Żydów w Wilnie (1920 – 1939)
29 1920 ? Polsko-Francuskie Towarzystwo Lekarskie (1920 – 1939)
30 1921 Kraków Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
31 1921 Kraków Towarzystwo Metapsychiczne im. Juliana Ochorowicza
32 1921 Kraków Towarzystwo Neurologiczne, ul. Kopernika 48. Utworzono je w wyniku reorganizacji istniejącego od 1914 roku Towarzystwa Neurologiczno-Psychiatrycznego.
33 1921 Łódź Polskie Towarzystwo Onkologiczne w Łodzi
34 1921 Piotrków Trybunalski Towarzystwo Badań Psycho-Fizycznych
35 1921 Poznań Oddział Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Poznaniu (1921 – 1939). Powstał w wyniku przekształcenia działającego od 1919 roku Koła Naukowego Lekarzy Wojskowych.
36 1921 Poznań Towarzystwo Eugeniczne w Poznaniu (1921 – 1922). Powstało w wyniku przekształcenia się istniejącego od 1905 roku Towarzystwa ku Zwalczaniu Chorób Wenerycznych. W 1908 roku zmieniło nazwę na Towarzystwo Społeczno-Higieniczne. W 1922 roku przekształcono je na Oddział Polskiego Towarzystwa Eugenicznego z siedzibą w Warszawie.
37 1921 Poznań Towarzystwo Okulistów Ziem Zachodnich (1921 – 1928). Później występowało pod nazwą: Towarzystwo Okulistów Polskich Sekcja Poznańsko-Pomorska. W 1936 roku prezesem był dr Witold Kapuściński (1882 – 1951).
38 1921 Sokółka Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Sokółce, ul. Kilińskiego 7. W 1933 roku prezesem był dr Stefan Tarasiuk-Tarasiewicz (1893-1940).
39 1921 Warszawa Izby Lekarskie (1921 – 1950)
40 1921 Warszawa Polski Komitet do Zwalczania Raka (1921 – 1951), ul. Karowa 31. Powstał w wyniku przekształcenia się istniejącego od 1906 roku Komitetu do Badań i Zwalczania Raka przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym. W 1936 roku prezesem był ks. Janusz Radziwiłł. W 1951 roku Komitet ten przyjął nazwę: Polskie Towarzystwo Onkologiczne.
41 1921 Warszawa Polskie Towarzystwo Eugeniczne Oddział Warszawski. W 1936 roku prezesem był dr Leon Wernic (1870 – 1953).
42 1921 Warszawa Polskie Towarzystwo Popierania Nauk Farmaceutycznych „Lechicja” (1921 – 1938)
43 1921 Warszawa Towarzystwo Chirurgiczne Warszawskie (Towarzystwo Chirurgów Warszawskich) (1921 – 1951), ul. Piusa XI 29. W 1933 roku prezesem był dr Aleksander Wertheim (1872 – 1942).
44 1921 Warszawa Towarzystwo Chirurgów Polskich. Aleja Ujazdowska 20
45 1921 Warszawa Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) (1921 – 1942 i 1945 – 1950)
46 1921 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne, ul. Starynkiewicza 3. W 1936 roku prezesem był dr Henryk Beck (1896- 1946). Organ wydawniczy: „Ginekologia Polska”.
47 1921 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Neurologiczne, ul. Boduena 1. W 1936 roku prezesem był dr Władysław Sterling (1877 – 1943). W 1938 roku przekształcono je w Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (1933 – 1954). Organ wydawniczy: „Neurologia Polska”.
48 1921
Warszawa
Warszawskie Towarzystwo Okulistyczne (1921 – 1925). W 1925 roku zostało przekształcone na: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W 1935 roku przyjął pierwotną nazwę: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, ul. Żelazna 4. W 1936 roku prezesem był prof. dr Juliusz Szymański (1870 – 1958).
49 1921 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Psycho-Fizyczne (1921 – 1939)
50 1921 Warszawa Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych w Warszawie (1921 – 1939)
51 1921 Wilno Polskie Towarzystwo Dermatologiczne Oddział Wileński. (Antokol). W 1936 roku prezesem był dr Tadeusz Pawlas (1891 – 1953).
52 1922 Baranowicze Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ) w Baranowiczach, ul. Narutowicza 44 (?) 49. W 1933 roku prezesem był dr Lejb Nohumowski.
53 1922 Białystok Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział w Białymstoku (1922 – 1939)