<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.11

263 Wołkowysk Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Wołkowysku, ul. Rynek 14
264 Wołożyn Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Wołożynie
265 Wysokie Mazowieckie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. 11 Listopada 15
266 Zaleszczyki Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zaleszczykach
267 Zamość Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zamościu, ul. Lwowska 13. W 1936 roku prezesem był dr Stanisław Branicki (1890-1954).
268 Zbaraż Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Sienkiewicza 33
269 Zborów Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zborowie
270 Zdołbunów Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Piłsudskiego 4
271 Złoczów Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Sienkiewicza 4
272 Lwów Towarzystwo Szerzenia Higieny wśród Żydów
273 Cieszyn Towarzystwo Walki z Gruźlicą  Oddział Śląskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą. Cieszyn, ul. Błogocka 27. W 1933 roku prezesem był Kazimierz Kaute.
274 Chełm Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Chełmie, ul. Dworcowa 6. W 1933 roku prezesem był dr Józef Drążkowski.
275 Grudziądz Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Grudziądzu, ul. Hallera 26
276 Krzemieniec Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Krzemieńcu, ul. Kościelna 1. W 1933 roku prezesem był dr Kazimierz Łodziński (1887-po 1956).
277 Sępolno Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Sępolnie, ul. Sądowa 20. W 1933 roku prezesem był rektor Kalinowski.
278 Świecie n/ Wisłą Towarzystwo Walki z Gruźlicą w Świeciu. W 1933 roku prezesem był dr Ignacy Kwarta (1898-1945).
279 Warszawa Towarzystwo Zwalczania Kalectwa i Opieki nad Kalekami
280 Wilno Warszawskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Wileński
281 Leszno Wielkopolskie Towarzystwo Lekarskie w Lesznie
282 Białystok Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Białymstoku, ul. Warszawska 32. W 1933 roku prezesem był dr Józef Lewitt (1882-).
283 Stanisławów k/Lwowa Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Grunwaldzka. W 1933 roku prezesem był dr Andrzej Krysiński (1873 –).
284 Tarnopol Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Tarnopolu, ul. Mickiewicza. W 1933 roku prezesem był dr Czesław Kujawski (1878 –).
285 Warszawa Zjednoczenie Lekarzy byłych Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Freta 2
286 Warszawa Zrzeszenie Lekarzy Kas Chorych Terenów Zamiejskich, Al. Ujazdowska 20
287 Warszawa Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, Al. Ujazdowska 20
288 Warszawa Związek Lekarzy Państwa Polskiego Obwód Warszawski, Al. Ujazdowska 20