<< powrót

Pamiętnik TLW 2012

WSTĘP

Koleżanki i  Koledzy !

Środowisko lekarskie obchodziło w 2011 roku 90. rocznicę uchwalenia przez Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej ustawy, powołującej do życia pierwszy w naszej historii  samorząd lekarski – organizację jednoczącą ludzi wykonujących zawód zaufania społecznego, zawód szczególny, wyróżniony i  wyrażający się ściśle określonymi normami postępowania, etycznymi i deontologicznymi. Spiritus movens tego historycznego przedsięwzięcia byli lekarze warszawscy głównie  i przede wszystkim członkowie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Utworzono Izbę Lekarską Warszawsko-Białostocką, a pierwszym Prezesem, jak wówczas mawiano,  Naczelnikiem, został prominentny członek zarządu TLW- Leon Babiński.

Ta nowa, pionierska korporacja zawodowa rychło zaczęła pełnić wiele ważnych dla środowiska zadań, koncentrując się przy tym na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki lekarskiej zasad postępowania zawodowego, które obowiązywałyby wszystkich członków korporacyjnej wspólnoty .

W roku 1936 ukazał się Kodeks Lekarski,  oparty na fundamencie utrwalonych od wieków Hipokratesowych normach postępowania lekarskiego. Redagując Kodeks Lekarski  korzystano przy tym obficie z wydanych wcześniej, bo w roku 1887, „Zasad obowiązków i praw lekarzy” opracowanych i przyjętych przez Towarzystwo  Lekarskie Warszawskie.

W czasie okupacji niemieckiej, a później w latach dominacji obcej komunistycznej   ideologii z  oczywistych       powodów    dla środowiska lekarskiego, jako klasowo wrogiego, miejsca nie było. Dopiero po latach , już w wolnej Polsce, w 1991 roku powstały warunki dla jego reaktywowania.

Odrodzenie Izby Lekarskiej było i jest naszym wielkim zwycięstwem, zwycięstwem    demokracji, zwycięstwem idei samorządowego organizowania się społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że Izby są takie jacy jesteśmy my  sami, jakimi są wybrani przez nas do nich delegaci. Mogłyby być lepsze, sprawniejsze, skuteczniejsze. Prawda. Ale jeśli chcemy, żeby rzeczywiście tak się stało, że tego oczekujemy i tego się spodziewamy, to żądajmy od naszych  przedstawicieli  w Izbach bardziej  czynnych , bardziej stanowczych  postaw i zachowań. Ale żądając pamiętajmy o obowiązku solidnego wsparcia samorządu przez nas wszystkich. Jeżeli rzeczywiście pragniemy, aby były  realizowane jego cele i zalecenia, musimy bronić autonomii samorządu , popierać jego programy, wzmacniać jego siłę.   Tymi przesłankami  kierowaliśmy się w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim, inicjując powołanie Honorowego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru dla Izby Lekarskiej w Warszawie.

Pięknym i  przekonującym  dorobkiem zrozumienia ogromnej roli  samorządu lekarskiego w realizacji zdań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństwa stał się fakt przyjęcia zaproszenia do  udziału w Komitecie wielu wspaniałych Osób, najważniejszych instytucji  państwowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń naukowych. Jako największy zaszczyt i wyróżnienie dla Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  przyjąłem funkcję Przewodniczącego Komitetu i  Ojca  Chrzestnego Sztandaru.

W dniu 1 października  2011 roku w czasie Mszy św. koncelebrowanej Sztandar został poświęcony przez JE księdza arcybiskupa Henryka Hosera, a następnie uroczyście przekazany Prezesowi  Izby Lekarskiej w Warszawie,  doktorowi Mieczysławowi  Szatankowi.

Tego sztandaru będziemy  strzec, będziemy go bronić, i szanować.  Będzie naszą dumą, będzie symbolem  trwania warszawskich lekarzy w służbie społeczeństwu i swojemu  Miastu.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy szacunku

Jerzy Jurkiewicz

Prezes