<< powrót

Pamiętnik TLW 2000

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………….………………………………………………………………………….………. 5

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk Początki Szpitala Dzieciątka Jezus 1754-1901 ……………………………. 7

Andrzej Śródka Szpital Ujazdowski w latach 1792-1944 ……………………….…………… 19

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz Karol Kaczkowski i jego działalność

     przed powstaniem listopadowym ………………………………………………………….. 37

Marek Wagner Karol Kaczkowski – naczelny lekarz Wojska Polskiego (1830/31) … 49

Krzysztof Brożek Alfred Sokołowski – pionier polskiej ftyzjatrii i laryngologii ………. 64

Teresa Ostrowska Pamiętnik TLW (Warszawa 1837-1938) …………………………….. 74

WSPOMNIENIA

Halina Dusińska Prof. dr hab. n. hum. Janusz Kapuścik (1932-1999) ………………… 85

Teresa Ostrowska Będzie Go nam bardzo brakowało …………………………………….…. 94

Halina Metelska-Chwalewik Szpital Świętego Ducha w 1944 r. ……………………….… 95

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Bibliotekarze Biblioteki TLW w latach 1820-1944 …………………………………..………. 101

Barbara Mauer-Górska Stanisław Kośmiński – bibliotekarz i bibliograf TLW …….…. 108

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Trzecie Wolffiana ……………………………………………………….…….. 123

80-lecie prof. W. Rudkowskiego …………………………………………………………..……. 128

Tadeusz Tołłoczko Horyzonty chirurgii ……………………………………………………..…. 129

KRONIKA

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczego za 1999 rok …………………………….. 137

Edward Towpik Profesor Stefan Wesołowski ………………………………………………… 141

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za 1999 rok ……………………………………… 144

ANEKS

Tadeusz Kocon Życie i zasługi dr. Aleksandra Rytla …………………………………….. 149

Jerzy Woy-Wojciechowski Wybrańcy Eskulapa …………………………………………..… 158

Wiesław Stembrowicz Godne naszego sentymentu ………………………………………. 168

Informacja dla autorów …………………………………………………………………………… 172