<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………….…………. 5

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………….…………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Joanna Niżnikowska-Marks – Szpital Dziecięcy im. Karola i Marii w Warszawie ……..…. 9

Zofia Rajter–Leontiew – Szpital im. Karola i Marii dla Dzieci …………………………..…… 25

Feliks Podkóliński – Szpital Ewangelicki w Warszawie ……………………………………..……… 36

Janina Niżnikowska-Marks – Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym – Klinika

   Pediatrii CMKP ………………………………………………………………………………….…….. 47

 

ARTYKUŁY

Maria Kornacka – 95 lat noworodków na Karowej …………………………………………..…. 57

Zdzisław Rondio – Anestezjologia pediatryczna – nowe możliwości leczenia ..…….…… 66

Jerzy T. Świderski – Kardiologia pediatryczna ……………………………………………..……. 95

Ewa Nowakowska-Szyrwińska – Otolaryngologia dziecięca w Warszawie ……….……. 104

 

WSPOMNIENIA

Barbara Ostaszewska – Dr Edward Korniłowicz (1847-1909) …………………………… 117

Teresa Petzer-Trzaskowska – Prof. dr med. T. Chrapowicki (1903-1984) …….……. 134

Kazimierz Łodziński – Prof. Jan Kossakowski – kreator współczesnej chirurgii

   pediatrycznej …………………………………………………………………………………….…… 136

Kazimierz Łodziński – Prof. Wanda Poradowska (1912-1991) ………………………….. 143

Krystyna Wysocka – Prof. Jan Kossakowski – nauczyciel, pionier, mistrz ……………. 148

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk – Franciszek Józef Stefan Groer (1887-1965) …………………………. 157

Hanna Bojczuk – Józef Polikarp Brudziński – niekoronowany król pediatrii polskiej

   (1874-1917) ……………………………………………………………………………………….. 163

Mowa Rektora dr. med. Józefa Brudzińskiego ……….………………………………………….. 175

Hanna Bojczuk – Bronisław Choynowski – dermatolog warszawski (1836-1870) … 205

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dziesiąte Wolffiana – 8 czerwca 2006 r. …………………..…… 217

Halina Jędrzejewska – Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski „Motyl” …………………..….. 220

Jubileusz TLW – 7 grudnia 2006 r. ……………………………………………………..………….. 224

Kazimierz Łodziński – Dr n. med. Andrzej Zaorski ………………………………………….. 226

 

KRONIKA

Odsłonięcie Pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych ……………………………………… 229

Andrzej Zaorski – Wręczenie medali „Digno Laude” …………………………………….…… 236

Zbigniew Węgrzyn – Sprawozdanie komisji Rewizyjnej z oceny działalności TLW

   w latach 2003-2006 ………………………………………………………………………………. 239

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok

   2006/2007 ………………………………………………………………………………………….. 249

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TLW 19 kwietnia 2007 r. ……………………………… 253

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu TLW 25 kwietnia 2007 r. ………………………….. 265

 

ANEKS

O. Jacek Salij – Źródła etyki w medycynie. Lekarz bliźnim chorego, chory

   bliźnim lekarza …………………………………………………………………………………..…. 267

Ks. Ryszard Moń – Moralne źródła deontologii lekarskiej …………………………………. 269

Tadeusz Tołłoczko – Nauka w służbie chorego ……………………………………………….. 272

Irena Ćwiertnia-Sitkowska – Moja droga do pediatrii …………………………………….…. 286

Maria Stępińska-Winckler – List do TLW ………………………………………………………….. 295