<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………..… 5

OD REDAKCJI ………………………………………………………………………………………..…… 7

SZPITALE WARSZAWSKIE

Jerzy Bidziński – Początek Neurochirurgii Warszawskiej (1935-1947) ……………….…. 11

Jerzy Bidziński – Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie

(od Uniwersytetu Warszawskiego do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego … 29

ARTYKUŁY

Marcin Roszkowski – Neurochirurgia dziecięca w Warszawie ……………………………… 39

Witold Mazurowski – Początki Oddziału Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala

Bródnowskiego ……………………………………………………………………………………..… 42

Zbigniew Czarnecki, Jerzy Jurkiewicz – Klinika Neurochirurgii IMDiK PAN w Warszawie

(od 1953) i Klinika Neurochirurgii II Wydziału WUM (od 2005) …………………………. 45

Hanna Bojczuk – Henryk Fryderyk Hoyer (1834-1907) ……………………………………… 52

WSPOMNIENIA

Jerzy Szapiro – Ze wspomnień seniora warszawskiej neurochirurgii ……………………. 61

Janusz S. Wasyluk – Docent Marek Gawdziński ……………………………………………..… 68

Edward Towpik – Profesor Stefan Wesołowski – in memoriam …………………………… 71

Halina Dusińska – Profesor Stefan Wesołowski (1908-2009) ……………………………… 77

Edward Towpik – Profesor Jan Andrzej Steffen (1936-2009) ……………………………. 85

Andrzej Zaorski – Profesor Maria Kobuszewska – Faryna (1920-2009) ……………….. 89

Wiesława Granowska – Doktor med. Adam Bielawski (1935-2009) ……………………. 92

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Zenon Włoch – Stosunek Stanisława Staszica do medycyny ……………………………… 94

Hanna Bojczuk – Zagraniczni lekarze niemieckojęzyczni, członkowie TLW w latach

1820-1939 …………………………………………………………………………………………. 113

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Trzynaste Wolffiana 17 czewca 2009 r. …………………….…. 133

Wiesława Granowska – Podwójny Jubileusz Prezesa TLW ……………………………….. 143

Wiesława Granowska – Jubileusz TLW …………………………………………………….…… 174

KRONIKA

Hanna Kołodziejska – Rok Tytusa Chałubińskiego w TLW ………………………………… 178

Janusz Eksner – Zakopiańczyk Chałubiński ………………………………………………..…… 181

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW

za rok 2009/2010 ……………………………………………………………………………….. 187

Wiesława Granowska – Służba zdrowia po Powstaniu Warszawskim ………………….…. 192

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Opieka Zdrowotna czy sprzedaż świadczeń? …………………….. 197

Edward Towpik – Recenzja Złotej Księgi Medycyny Warszawskiej …………………….. 212

Andrzej Trzaskowski – Własne siedziby TLW dawniej i dziś ……………………………… 217

Informacja dla autorów ………………………………………………………………………………… 220