<< powrót

Pamiętnik TLW 2008

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………….………… 5

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………..…………… 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe – Szpital Starozakonnych w Warszawie ………………………..…..11

 

ARTYKUŁY

Andrzej Śródka – Rola lekarzy w utworzeniu Towarzystwa Naukowego

   Warszawskiego ………………………………………………………………………………….……… 29

Andrzej Kierzek – Jak rodziła się warszawska otorynolaryngologia? ………………………. 43

Andrzej Kierzek – Zasługi Teodora Herynga (1847-1925) dla rozwoju

   rynolaryngologii światowej ………………………………………………………………………. 61

Andrzej Kierzek – Oddział rynolaryngologiczny Szpitala św. Rocha …………………….… 71

Andrzej Kierzek – Teodor Heiman (1848-1917) – prymariusz pierwszego

   w Warszawie oddziału oriatrycznego ……………………………………………………..……….. 80

Andrzej Kierzek – Czy Jan Sędzial (1861-1932) był pionierem

   otolarynolaryngologii w Polsce? …………………………………………………………………. 86

Andrzej Kierzek – Dokonania Franciszka Kijewskiego (1858-1919) – pioniera

   polskiej torakochirurgii w dziedzinie rynolaryngologii ……………………………………… 96

 

WSPOMNIENIA

Aleksandra Frenkel-Czarniecka – Do medycyny przez Turkmenię ……………………… 115

Tadeusz Tołłoczko – Ominęła mnie Kołyma ………………………………………….………… 143

Stanisława Olędzka-Chyra – Ocalić od zapomnienia ………………………………………… 152

Krystyna Szweda-Musiałowiecz – Wspomnienia łączniczki dowódcy

   Kompanii „Rudy” …………………………………………………………………………………….. 156

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk – Hubert Henryk hrabia Krasiński (1833-1890) ……………………….. 159

Hanna Bojczuk – Sekcje specjalistyczne TLW w pierwszym półwieczu

   jego istnienia ……………………………………………………………………………………….. 172

 

JUBILEUSZE

Andrzej Zaorski – XI Wolffiana 20 czerwca 2007 r. …………………………….…………….. 179

Maria Kobuszewska-Faryna – Laudacja prof. Kazimierza Łodzińskiego …..…………….. 184

Janusz Wasyluk – Znaczenie wzajemnej relacji lekarza i pacjenta

   w procesie leczenia …………………………………………………………………………..……. 186

Andrzej Zaorski – 187-lecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego …………….…. 192

Jerzy Jurkiewicz – Razem od 200 lat ……………………………………………………………… 195

Ewa Skrzypek–Fakhoury – Ikrótka historia dwuimiennego medalu ……………………. 201

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa

   Lekarskiego Warszawskiego za rok 2007/2008 …………………………………………… 211

Hanna Kołodziejska – „Byłem cichociemnym…” …………………………………………..… 217

Odznaczeni medalem „Digno Laude” ………………………………………………………..….. 219

 

ANEKS

Joanna Mackiewicz – Polskie lekarski – Julia Klauzińska (1858-1928) ………….………. 221

Reresa Dworecka – Formy opieki społecznej w Warszawie.

   „Opiekun Społeczny” 1936-1939 ……………………………………………………………….. 225

Joanna Mackiewicz – Związki Bronisława Chrostowskiego (1852-1923)

   z rodziną Edwarda Hordliczki (1821-1889) ………………………………………………… 241

 

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 254