<< powrót

Pamiętnik TLW 2005

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………. 5

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………………… 9

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Marian Pertkiewicz Historia szpitali dla powstańców i ludności Warszawy w Brwinowie

   (sierpień 1944 – marzec 1945) ……………………………………………………………….… 11

Jan Bohdan Gliński Działalność szpitala w Górcach ………………………………………….…. 40

Jerzy Moskwa Szpital PCK w powstańczych zapiskach ………………………………………. 53

 

ARTYKUŁY

Jan Bohdan Glińskiu Lekarze polscy w stalinowskich obozach jenieckich ……………..… 59

Edward Rużyłło Koło Medyków Stowarzyszenie Samopomocowe Studentów

   Medycyny UW im J. Piłsudskiego ………………………………………………………………. 91

 

WSPOMNIENIA

Barbara Warda Przymusowa praca w niemieckim punkcie sanitarnym ……………….. 175

Dariusz Kaczmarzyk Pomoc studentom w czasie okupacji ………………………………. 181

Regina Anc-Rutkiewiczowa Dzieje apteki sukcesorów Gustawa Anca

   w Warszawie  ……………………………………………………………………………………… 188

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Niemirowska-Mikulska Warszawa XX w. Stan sanitarny i warunki zdrowotne

   w ocenie A.F. Wolffa ………………………………………………………………………………… 195

 

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Ósme 3 czerwca 2004 r. ………………………………………………….… 205

Jubileusz prof. Edwarda Lotha …………………………………………………………………..…. 207

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2004 ………………………. 209

Józef Hornowski Wystawa „Medycyna w Powstaniu Warszawskim” ………………..…. 213

Jerzy Jurkiewicz Konferencja naukowa „Medycyna w Powstaiu Warszawskim” ……… 219

Janusz Piekarczyk Wystąpienie rektora Akademii Medycznej …………………………… 223

Listy odznaczonych …………………………………………………………………………………… 225

Halina Jędrzejewska Świadectwo pamięci …………………………………………………..…. 227

Jerzy Jurkiewicz W stulecie warszawskiej ASP ……………………………………………..… 231

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie na Zjeździe Neurochirurgów w Krakowie ……….….……. 233

Helena Violetta Komorowska Spotkanie z powstańcami 9 listopada 2004 r. …….….. 240

Pożegnanie z lancetem ……………………………………………………………………………… 241

 

ANEKS

Teresa Ostrowska Profesor med. Władysław Ostrowski (1897-1949) …………….…. 248

Jan Pietruski Łucja Frey (1889-1942) ……………………………………………………..……. 282

 

 

OCENY KSIĄŻEK

Edward Towpik „Szpital dobrej woli…” ……………………………………………………….…. 290

Edward Towpik 60. rocznica tragedii Szpitala Wolskiego ……………………………..…….. 292

Edward Towpik „Wspomnienia”. Stefan Wesołowski ………………………………………… 294

Henryk Gaertner „Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego” ………………. 296

 

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 302