<< powrót

Medycyna w Powstaniu Warszawskim

Odznaczeni w czasie konferencji w Zamku Królewskim w Warszawie

Odznaczeni w czasie konferencji w Zamku Królewskim w Warszawie

Medal „Digno Laude”

1.     Prof. dr Władysław Barcikowski

2.     Dr med. Ludwik Garmada

3.     Dr Jan Bogdan Gliński

4.     Dr Józef Hornowski

5.     Dr Sergiusz Hornowski

6.     Dr Jerzy Kaczyński

7.     Prof. dr Jan Kostrzewski

8.     Dr Marian Pertkiewicz

9.     Prof. dr Stefan Wesołowski

Medal wręczał prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Doc. dr hab. med. Adam Bielawski
Dr Janina Bauer-Gellert
Dr Jan Bogdan Gliński
Prof. dr hab. med. Irena Grohman-Fleszar
Dr Olgierd Łada-Zabłocki
Prof. dr hab. med. Kazimierz Łodziński
Prof. dr hab. med. Wacław Sitkowski
Doc. dr hab. med. Janina Wiecko

Odznaczenia wręczał Dyrektor Wojciech Kutyła, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Odznaka „Za Zasługi dla Warszawy”

Dr Adam Bielawski
Dr Zuzanna Cichy-Kraśnicka
Dr Barbara Grzegórzewska-Szeligowicz
Dr Wiktoria Mrówczyńska
Dr Janina Więcko

Odznaczenia wręczał Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Karol Karski.

List Gratulacyjny od Prezydenta m.st. Warszawy

Dr Janina Bauer-Gellert
Dr Adam Bielawski
Dr Zuzanna Cichy-Kraśnicka
Dr Jan Bogdan Gliński
Prof. Irena Grohman-Fleszar
Dr Olgierd Łada-Zabłocki
Prof. Kazimierz Łodziński
Dr Witold Sikorski
Prof. Wacław Sitkowski
Dr Andrzej Zaorski

Listy wręczała Pani Dyrektor Aurelia Ostrowska.