<< powrót

Pamiętnik TLW 2014

Od Redakcji

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo!

Zbliża się 70. Rocznica Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat staraliśmy się o to, aby wydarzenia 1944 roku nie zostały zapomniane. Po październiku 1956 r. działalność środowisk powstańczych (batalionów, zgrupowań) znacznie się nasiliła. Powstawały tablice upamiętniające walki oddziałów, głazy, pomniki. Wielkie znaczenie dla zachowania pamięci o walce żołnierzy Powstania Warszawskiego o ich determinacji niezłomności, odwadze, o niebywałych aktach bohaterstwa, o postawach tak niezwykłych, że aż trudnych do uwierzenia, o wspaniałej postawie ludności naszego miasta ma od wielu lat działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Dla Związku Powstańców Warszawskich współpraca z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim to zaszczyt, to poczucie, że robimy wspólnie coś bardzo ważnego i dobrego, że przekazujemy społeczeństwu wiedzę o najmniej znanych działaniach w Powstaniu Warszawskim – o walce żołnierzy Sanitariatu Powstańczego.

Mam głębokie przeświadczenie, że pamięć o udziale Sanitariatu Powstańczego w walce o wolną Warszawę i wolną Polskę zostanie w świadomości naszych następców.

Pozwólcie Państwo, że przypomnę niektóre z naszych wspólnych działań.

W ramach obchodów 60. rocznicy Powstania Warszawskiego TLW zorganizowało wspólnie z Klubem Kawalerów Orderu Virtuti Militari wystawę „Medycyna w Powstaniu Warszawskim”. Wystawa ta, otwarta w dniu 29 lipca 2004 r. w Domu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” była wyrazem hołdu i wdzięczności dla żołnierzy Powstańczych Służb Sanitarnych za ich męstwo i poświęcenie. W 2004 r. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie ustanowiło medal Digno Laude przyznawany żyjącym żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych w uznaniu ich męstwa i poświęcenia. Pierwsze medale zostały wręczone na Zamku Królewskim, na uroczystej sesji w dniu 23 września 2004 r. dziesięciu żyjącym lekarzom Powstania Warszawskiego. Następne medale wręczano sukcesywnie sanitariuszkom Powstania Warszawskiego na uroczystościach w Klubie Lekarza. Łącznie wręczono 300 Medali.

19 maja 2006 roku w Muzeum Powstania Warszawskie go w Parku Wolności odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Powstańczych Służb Sanitarnych. Wyrzeźbiona jest sylwetka sanitariuszki podtrzymującej rannego. Na tylnej ścianie pomnika na białym marmurze utrwalony został fragment ostatniego rozkazu Szefa Sanitarnego Okręgu Warszawskiego AK Podpułkownika dr. Henryka Lenka „Bakcyla” z dnia 3 października 1944 r.

Na cokole pomnika widnieje inskrypcja: w hołdzie żołnierzom Służb Sanitarnych poległym w Powstaniu Warszawskim 1944 r.

22 września 2004 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa „W hołdzie i z wdzięcznością Żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych za męstwo i poświęcenie”. Uroczystość ta została poprzedzona mszą świętą. 23 września 2004 roku odbyła się konferencja naukowa w Pałacu Staszica poświęcona Powstańczej Służbie Zdrowia.

W roku 2007 na ścianie Klubu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 wmurowano tablicę przypominającą, że w tym domu w latach 1943-1944 r. do wybuchu Powstania miał swoją służbową kwaterę dowódca Powstania Warszawskiego, generał „Monter”.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wydało wiele publikacji dotyczących Powstania Warszawskiego:

W 2002 r. – Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego.

W 2003 r. – Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego. „Pamiętnik TLW” wydanie 2.

W 2003 r. – Tajne studia medyczne w Warszawie 1940-1944.

W 2005 r. Medycyna w Powstaniu Warszawskim. Suplement do tomu CXLI, oraz liczne artykuły dotyczące Powstania zamieszczone w „Pamiętniku TLW”.

W 2006 r. – Lekarze Powstania Warszawskiego.

W 2011 r. – Exodus – Służba Zdrowia po Powstaniu Warszawskim.

W imieniu Związku Powstańców Warszawskich składam gorące podziękowanie Prezesowi TLW Panu prof. dr hab. med. Jerzemu Jurkiewiczowi, Sekretarz Towarzystwa Pani dr med. Wiesławie Granowskiej, Zarządowi TLW, za wieloletnią współpracę w atmosferze przyjaźni i zrozumienia.

Naszym wspólnym celem było i jest szerzenie wiedzy o Powstaniu Warszawskim i utrzymywanie etosu Powstania Warszawskiego. Sądzę, że ten cel jest realizowany.

Halina Jędrzejewska