<< powrót

Pamiętnik TLW 2011

Od Redakcji

Od Redakcji

Oddajemy dziś do rąk czytelników już 15 tom „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, wznowionego w 1997 r. po 60. latach „przymusowej nieobecności”.

W pierwszym, historycznym już, numerze czytamy: „W nowej sytuacji społeczno-politycznej Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w 1996 r. na wniosek prezesa, doc. hab. med. Jerzego Jurkiewicza, podjął uchwałę o wznowieniu edycji  „Pamiętnika Lekarskiego Towarzystwa Warszawskiego”, doceniając  jego doniosłą rolę jako jednego z najstarszych pism  lekarskich  w rozwoju polskiej medycyny.

Podobnie jak jego poprzednik „Pamiętnik” zamierza dokumentować  działalność społeczno-naukową Towarzystwa, a także warszawskiego środowiska lekarskiego  w różnych  jego aspektach”.

Tej idei redakcja starała się służyć  przez minione lata.

Pierwszym redaktorem naczelnym  był  nieodżałowanej pamięci  dyrektor Głównej Biblioteki  Lekarskiej prof. Janusz Kapuścik, a przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego  prof. Witold Rudowski – wybitny chirurg, nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy. Kiedy ich zabrakło, zrodziła się myśl powierzenia redakcji kolejnych „Pamiętników” członkom Kolegium Redakcyjnego, specjalistom różnych dziedzin medycyny. I tak wielotematyczny  dotąd „Pamiętnik” stawał się monotematyczny.

Tegoroczny tom wraca do pierwotnej struktury – różnorodności tematycznej. Mamy nadzieję, że Czytelnicy to zaakceptują. Cenny będzie każdy głos w tej sprawie.