<< powrót

Tajne Studia Medyczne w Warszawie 1940-1944

List dr Kohmanna dot. Szkoły Zaorskiego

Gubernator Dystryktu Warszawa                 

Warszawa, 29 marca 1942 r.

w Generalnej Guberni

Departament Administracji Wewnętrznej

Pododdział Zdrowia

Dr Koh./Ki

Do

Prywatnej Szkoły Zawodowej

dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego

Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

Dot:   Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego

Jak sami się zorientujecie i co wynikło podczas ostatniej kontroli u Was, która została przeprowadzona w naszej obecności, przyjęty przez Was plan zajęć w żadnym wypadku nie jest przystosowany do szkolenia pomocniczego personelu sanitarnego, o czym Wy zapewnialiście zarówno w składanych wnioskach o wydanie zezwolenia na prowadzenie szkoły, jak również w uzgodnieniach ustnych.

Pytani przez nas uczniowie i uczennice Waszej placówki – poza jedną- odpowiadali nam spontanicznie, że chcą zostać lekarzami Całą strukturę Waszej szkoły należało więc do tej pory traktować jako próbę zastąpienia uczniom studiów medycznych.

Wszyscy Wasi nauczyciele potwierdzą, że wskutek braku wszelkich przesłanek próbę tę należy traktować jako nieudaną. Za nadużycie zaufania pokładanego w Was ze strony uczniów oraz za wykorzystanie ich trudnego położenia Wy sami musicie ponieść odpowiedzialność.

Zobowiązuję Was do zapoznania z treścią tego listu wszystkich uczniów Waszej szkoły. Wszystkich uczniów należy poinformować, że ci, którzy noszą się z poważnym zamiarem zostania lekarzami, mają wziąć aktywny udział w walce z epidemią albo mają udowodnić, iż przez co najmniej pół roku wykonywali prace fizyczne w Niemczech lub brali udział w polskiej służbie budowlanej, o ile chcą uzyskać możliwość kształcenia w szkolnictwie medycznym. Zgłoszenia o udziale w walce z tyfusem plamistym – także na dystrykt warszawski – przyjmuje urzędujący lekarz miasta Warszawa. Niezbędne jest pisemne zgłoszenie z załączonym krótkim życiorysem oraz informacja o dotychczasowym wykształceniu.

Uczniów, którzy chcą zostać pomocniczym personelem sanitarnym, należy pouczyć, że z dniem 1.04.1942 r. w Waszej szkole będzie istnieć jedynie możliwość wyboru jednego z zawodów wymienionych w załączniku – starszego pielęgniarza, laboranta lub asystenta radiologa. Ci uczniowie, którzy chcą zostać asystentami lekarza urzędującego, mają się zgłosić bezpośrednio do Państwowego Instytutu Higieny na kursy kontrolerów sanitarnych lub personelu zajmującego się dezynfekcją.

Aby nie szkodzić uczniom, musicie zmienić plan zajęć zgodnie z przesłaną jednocześnie instrukcją, tak, aby czas spędzony dotychczas w Waszej szkole mógł być w pełni zaliczony podczas przypadających za rok egzaminów dla laborantów, asystentów radiologów i starszych pielęgniarzy.

Wasze propozycje dotyczące stosownego planu zajęć i programu nauczania powinny mi być dostarczone w języku niemieckim w jak najszybszym terminie.

zup. podpisano /dr Kohmann/