<< powrót

Pamiętnik TLW 2013

Informacja dla autorów

Informacja dla autorów

Redakcja „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” prosi o nadsyłanie tekstów w formie elektronicznej na dyskietce wraz z załączonym wydrukiem lub w formie czytelnego maszynopisu w terminie do końca roku. Materiały ilustracyjne mogą być wykorzystywane w dowolny sposób i jeżeli ich jakość odpowiada warunkom wymaganym przez stosowaną w drukarni technologię. Bibliografia załącznikowa powinna zostać ułożona alfabetycznie, a kolejne pozycje ponumerowane.

Nadesłane prace podlegają wstępnej ocenie redakcji i recenzji zewnętrznej.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skrótów oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z Autorem.

Niewykorzystanych tekstów redakcja nie zwraca. W każdym przypadku informuje Autora o przyjęciu nadesłanej pracy do druku lub jej odrzuceniu. Redakcja nie płaci honorariów.

REDAKCJA

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Sekretariacie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

tel. (22) 823-96-82, 822-23-42

02-032 Warszawa, ul. Raszyńska 54