<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TLW w dniu 19 kwietnia 2007 r. cz.2

Zebrani członkowie TLW  udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi TLW. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, wszyscy pozostali byli za.

Po tym głosowaniu dr Adam Czarnecki przypomniał, że członkowie mają wybrać Zarząd TLW, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i Delegatów na Zjazd Krajowy PTL, który się odbędzie 21 września 2007 r. Zarząd TLW zaproponował listę delegatów. Kandydatury zostały skonsultowane w Kołach terenowych . Statut mówi, że skład Zarządu może wynosić 7-15 osób. Zarząd proponuje, aby było 12 osób. Wszyscy zebrani  przegłosowali tę ilość.

Następnie zapytał osoby z listy kandydatów do Zarządu TLW, czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

Adam Czarnecki – tak

Adam Galewki – tak

Marek Gawdzińki – tak

Wiesława Granowska  – tak

Jerzy Goliszewski – tak

Jerzy Jurkiewicz – tak

Witold Mazurowski –tak

Jan  Nowak – tak

Andrzej Perzanowski – tak

Krystyna Podgórska – tak

Andrzej Trzaskowski – tak

Andrzej Traskowski – tak

Z sali zgłoszono kilka kandydatur. Dr Andrzej Trzaskowski zgłosił kandydaturę dr. Andrzeja Włodarczyka.  Zadano pytanie z sali, czy dr Andrzej Włodarczyk jest  członkiem TLW. Dr Adam Czarnecki wyjaśnił, że dr Andrzej Włodarczyk  jest członkiem TLW. Dr Andrzej Włodarczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Dr Witold Sikorski zgłosił kandydaturę mgr Hannę Bojczuk i dr. Andrzeja Zaorskiego. Dr Andrzej Zaorski nie wyraził zgody. Mgr Hanna Bojczuk wyraziła zgodę.

Prof. Jerzy Jurkiewicz zgłosił kandydaturę dr Grażyny Makowskiej. Nie było jej na zebraniu, ale zostawiła pisemna zgodę.

W tej sytuacji do listy kandydatów do Zarządu dopisano:

Hannę Bojczuk

Grażynę Makowską

Andrzeja Włodarczyka.

 

Z kolei zaprezentowano listę Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej dr Witold Sikorski zgłosił dr. Jerzego Radziszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pozostali kandydaci wyrazili swoją wolę kandydowania:

Zbigniew Kosmalski – tak

Maria Potworowska – tak

Witold Sikorski – tak

Michał Targowski – tak

Lek Zbigniew Węgrzyn – tak

 

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego:

Adam Bielawski – tak

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – tak

Janusz Wasyluk – tak

Lucyna Zaremba – jest nieobecna i nie ma jej oświadczenia. Trzeba skreślić z listy.

Prof. Jerzy Jurkiewicz zgłosił do Sądu Koleżeńskiego prof. Wojciecha Noszczyka, który wyraził zgodę.

 

Kandydaci na  Delegatów  na Krajowy Zjazd PTL, muszą wyrazić zgodę na udział w Zjeździe PTL i potwierdzić obecność.

Marian  Baraniecki – tak

Wojciech  Dębiński – nie obecny, ale dr Krystyna Podgórska rozmawiała z nim  telefonicznie i zgodził się.

Pojawiły się na sali głosy, że musi być pisemna deklaracja. Poproszono mecenasa o opinię.

Głos zabrał mec. Jerzy Przybyszewski, który stwierdził, że ustne zapewnienie wystarczy, chyba że wcześniej protokolarnie były jakieś ustalenia w protokole,  że wymagana jest zgoda na piśmie.

Adam Galewski – tak

Marek Gawdziński –tak

Jerzy Goliszewski – tak

Wiesława Granowska –tak

Robert Granowski – tak

Jerzy Jurkiewicz – tak

Felicja  Łapkiewicz – tak

Zbigniew Miller –tak

Wojciech Noszczyk – tak

Teresa Patzer-Trzaskowska – tak

Andrzej Perzanowski – tak

Krystyna Podgórska – tak

Jerzy Polański – tak ( jest zgoda na piśmie )

Józef Sobczyński – nie ma go na sali i brak pisemnego bądź ustnego upoważnienia – zostaje wykreślony z listy

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – tak

Michał Targowski – tak

Andrzej Trzaskowski – tak

Janusz Wasilewski – tak

Jerzy Woy-Wojciechowski – tak

Mamy prawo wybrać 21 delegatów, ponieważ na 30 członków przypada 1 delegat, a TLW liczy ponad 600 członków.

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną.

Do Komisji Skrutacyjnej  zgłoszono:  dr Danutę Słowakiewicz, dr Katarzyne Gellert,

dr Małgorzatę Piekarską  i dr. Adama Warzecha. Wszyscy przegłosowali te kandydatury.

Doktor Adam Czarnecki przedstawił zasady głosowania.

Na  karcie zielonej zgłoszono 15 osób do  Zarządu TLW.   Wybieramy 12 osób, a więc  co najmniej 3 osoby należy skreślić.  Do Komisji Rewizyjnej jest 6 kandydatów, a trzeba wybrać 5. Trzeba skreślić co najmniej 1 nazwisko.

Do Sądu Koleżeńskiego są 4 osoby są na liście i 4 trzeba wybrać.

Do urny podchodzi się z mandatem i oddaje głos. Komisja spisze nazwisko i numer mandatu.

Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Zebranie kontynuowano. Głos zabrał  dr Andrzej Włodarczyk i  przedstawił  propozycję, żeby lekarzom seniorom opłacać obiady w Klubie Lekarza. Takich osób jest  około 1500 na terenie Warszawy. Senior płaciłby 5 zł, a resztę dopłaci Okręgowa  Izba Lekarska.

Profesor Janusz Wasyluk zgłosił prośbę o dofinansowanie sesji poświęconej twórcy anatomii patologicznej, prof. Ludwikowi Paszkiewiczowi. Połowę pieniędzy da Okręgowa  Izba Lekarska i połowę może by  wspomógł Zarząd TLW. U pana prezesa Jerzego Jurkiewcza  była pani doktor, która przygotowuje te obchody, i prosiła o pieniądze na medal  z wizerunkiem prof.  Brodowskiego i prof. Paszkiewicza,  twórców polskiej anatomii  patologicznej. Prof. Jerzy Jurkiewicz  rekomenduje to nowemu Zarządowi TLW. Jeśli Okręgowa Izba Lekarska to finansuje, jest szansa, że się uda.

Przypomniał, że TLW ma w swojej historii piękną kartę pomocy– w 1857 roku założyło  Kasę Wsparcia dla  Podupadłych Wdów i Sierot po Lekarzach Pozostałych.

Doktor Barbara Burzyńska- Daniluk  zgłosiła  wniosek, aby studenci Akademii Medycznej w Warszawie i Zarząd TLW otoczyli opieką groby zmarłych lekarzy. Akademia Teatralna tak robi.

Dr Andrzej Trzaskowski  wyjaśnił, że TLW  od ponad 30 lat zapala lampki na grobach, a groby kilku zasłużonych lekarzy zostały wyremontowane i wykupione. Trudno uhonorować wszystkich lekarzy, bo takich grobów jest prawdopodobnie kilka tysięcy.

Doktor Janusz Wasilewski   przedstawił propozycję  wydania drukiem historii 100-lecia Pogotowia Ratunkowego.

Profesor Jerzy Jurkiewicz poinformował o zbliżających się rocznicach. W tym roku mija  100-lecie odnowienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, który przyznał mu tytuł Członka Rzeczywistego. Drugi jubileusz to 50-lecie Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. Największą uroczystością, jaka przypadnie  w 2009  r., będzie 200-lecie nauczania medycyny w Warszawie.

Prezes wyraził uznanie dla  prof. Bogdana Ciszka za piękne sympozja poświęcone ważnym postaciom medycyny warszawskiej.

W Klubie znajduje się popiersie dr Józefa Rydygiera. Rodzina przekazała je za darmo.  A popiersie jest bardzo cenne,  bo wykonane przez Alfonsa Karnego.

Doktor Bogdan Gliński powiedział o kolejnych najbliższych rocznicach.

Za  rok przypada 100. rocznica powstania pierwszego społecznego  sanatorium  przeciwgruźliczego   w  Rudce koło Mińska Mazowieckiego.

Powstało ono z inicjatywy dr. Dobrzyckiego z ramienia Polskiego Towarzystw Higienicznego. Będą jubileuszowe spotkania , wydawnictwa poświecone walce z gruźlicą od 1900 r. do czasów obecnych. Kto posiada związane z tym materiały i pamiątki, może je przekazać na ręce dr. Bohdana Glińskiego.

Prof. Jerzy Jurkiewicz poinformował, że od 1940 r . do  Powstania Warszawskiego Dom TLW był  kwaterą służbową gen. Antoniego Chruściela ‘’Montera”. O tym fakcie poinformował Prezesa dr Witold Sikorski.  W czasie dorocznych „Wolffian”’’ zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Doktor Adam Czarnecki poprosił Komisję Uchwał o przygotowanie zgłoszonych wniosków.

W tym momencie Komisja Skrutacyjna przekazała wyniki wyborów. Dr Adam Czarnecki odczytał je zebranym.

Do  Zarządu TLW zgłoszono 15  członków.

W głosowaniu udział wzięły 82 osoby i głosów ważnych oddano 82, nieważnych zero.

Do  Zarządu TLW zgłoszono 15  członków.

Jerzy Jurkiewicz – 80 głosów

Witold Mazurowski – 76 głosów

Jerzy Goliszewski – 75 głosów

Wiesława Granowska – 75 głosów

Andrzej Trzaskowki – 75 głosów

Andrzej Perzanowski – 74 głosów

Krystyna Podgórska –74 głosy

Adam Czarnecki – 71 głosów

Marek Gawdziński – 71 głosów

Janusz Wasilewski – 64 głosy

Andrzej Włodarczyk – 53 głosy

Hanna Bojczuk – 52 głosy

Pozostałe osoby  nie weszły do Zarządu:

Grażyna Makowska –34 głosy

Jan Nowak – 32 głosy

Adam Galewski – 23 głosy.

 

Do Komisji  Rewizyjnej weszli:

Zbigniew Kosmalski –  80 głosów

Witold Sikorski  – 75 głosów

Zbigniew Węgrzyn – 75 głosów

Maria Potworowska – 71 głosów

Jerzy Radziszewski – 51 głosów

Michał Targowski – 33 głosy (nie wszedł w skład Komisji Rewizyjnej)

 

Do Sądu Koleżeńskiego weszli:

Adam Bielawski – 81 głosów

Janusz Wasyluk – 81 głosów

Hanna Stypułkowska–Misiurewicz – 79 głosów

Wojciech Noszczyk – 67 głosów.

 

Osoby wybrane na Delegatów na Krajowy Zjazd PTL:

Marian Baraniecki – 76 głosów

Adam Czarnecki – 79 głosów

Wojciech Dębiński  – 70 głosów

Adam Galewski – 36 głosów

Marek Gawdziński – 76 głosów

Jerzy Goliszewski – 80 głosów

Wiesława Granowska – 75 głosów

Robert Granowski – 74 głosy

Jerzy Jurkiewicz – 79 głosów

Felicja Łapkiewicz – 79 głosów

Zbigniew Miller – 77 głosów

Wojciech Noszczyk – 75 głosów

Jan Nowak – 51 głosów

Teresa Patzer- Trzaskowska  – 77 głosów

Andrzej Perzanowski – 78 głosów

Krystyna Podgórska – 80 głosów

Jerzy Polański – 74 głosy

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz – 78 głosów

Michał Targowski – 30 głosów  (nie został delegatem)

Andrzej Trzaskowski – 72 głosy

Janusz Wasilewski – 77 głosów

Jerzy  Woy-Wojciechowski – 78 głosów.

 

Profesor Janusz Wasyluk przedstawił wnioski zgłoszone w czasie zebrania:

1.     Dr Andrzej Włodarczyk –  w sprawie obiadów dla lekarzy emerytów w Klubie Lekarza.

2.     Dr Burzyńska-Daniluk – o opiece nad grobami lekarzy.

3.     Dr Pilichowski–  o składkach  lekarzy emerytów. Sprawa jest również w Sądzie Powszechnym.

4.     Dr Bohdan Gliński – zaangażowanie TLW w sprawie rocznicy Senatorium w Rudce.

Zebranie członków wybranych do Zarządu TLW, na którym nastąpi jego ukonstytuowanie się, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007 r., w środę o godz. 15.30 w Domu i Klubie  TLW.