<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940

1 1918 Lwów Towarzystwo Lekarzy Polskich byłej Galicji (1918 – 1939)
2 1918 Poznań Związek Lekarzy Zachodniej Polski (1918 – 1939)
3 1918 Wilno Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Wileński, ul. Letnia 5
4 1918 Wilno Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w Wilnie i na Prowincji. ul. Wileńska 5. W 1936 roku prezesem był dr Gustaw Stolcman (1875 –1936 )
5 1919 Kraków Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, ul. Kopernika 17. W 1936 roku prezesem był dr Franciszek Walter (1885 – 1950)
6 1919 Łuck Łuckie Towarzystwo Lekarskie (Towarzystwo Lekarskie Łuckie) na Wołyniu (1919 – 1939), ul. 3 Maja 9. W 1920 roku prezesem był dr Franciszek Miłaszewski (1876 – 1934)
7 1919 Olkusz Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Olkuszu, ul. Żuradzka 26. W 1933 roku prezesem był dr Julian Łapiński (1883 – 1956)
8 1919 Poznań Koło Naukowe Lekarzy Wojskowych w Poznaniu (1919 – 1921), W 1921 roku przekształcono je w Oddział Towarzystwa Wiedzy Wojskowej (1921 – 1939). Towarzystwo Wiedzy Wojskowej istniało w latach  1919 – 1939).
9 1919 Poznań Związek Lekarzy Dentystów byłego Zaboru Pruskiego (1919 – 1939)
10 1919 Toruń Koło Toruńskie Związku Lekarzy Zachodniej Polski (1919 – 1945). Włączono je do Związku Lekarzy Zachodniej Polski.
11 1919 Warszawa Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, ul. Czerniakowska 131. W latach 1933 – 1936 prezesem był dr Mieczysław Michałowicz (1876 – 1965).
12 1919 Warszawa Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne (1919 – 1939). Powstało w wyniku przekształcenia, istniejącego od 1871 roku Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1871 – 1919). Siedziba mieściła się przy ul. Długiej 16.
13 1919 Warszawa Polskie Towarzystwo Neurologiczno-Psychiatryczne
14 1919 Warszawa Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem „Trzeźwość”, ul. Rynek Starego Miasta 38. W 1936 roku prezesem był Kazimierz Kalinowski (nie lekarz).
15 1919 Warszawa Wojskowa Rada Sanitarna (Zamek Ujazdowski). 1 kwietnia 1919 r. Prezes dr Zdzisław Dmochowski (1864 – 1924) organ wydawniczy „Lekarz Wojskowy”.
16 1919 Wilno Związek Lekarzy Dentystów Polaków w Wilnie (1919 – 1939), ul. Wileńska 26. W 1936 roku prezesem był dr Adam Wolański.
17 1919 Zakopane Towarzystwo Lekarskie w Zakopanem (1919 – 1951)
18 1920 Bydgoszcz Naukowe Bydgoskie Towarzystwo Lekarskie na Obwód Nadnotecki (1921 – 1939). W1932 roku zostało przekształcone na Sekcję Naukową Obwodu Bydgoskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego (1920 – 1939)
19 1920 Poznań Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Oddział Poznański, ul. Szkolna 14. W 1936 roku prezesem był dr Zygmunt Bochyński (1887 – 1945)
20 1920 Warszawa Akademia Nauk Lekarskich (1920 – 1939). Została utworzona z inicjatywy dra Franciszka Krzyształowicza (1868 – 1931). W 1920 roku prezesem był dr Stanisław Bądzyński (1862 – 1929).
21 1920 Warszawa Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, ul. Koszykowa 82 a. W 1920 roku prezesem był dr Robert Bernhardt (1874 – 1950).
22 1920 Warszawa Polskie Towarzystwo Oto-Laryngologiczne, ul. Elektoralna 30. Organ wydawniczy: „Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny”.
23 1920 Warszawa Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ul. Konwiktorska 7. W 1920 roku prezesem był dr Witold Chodźko (1875 – 1954).
24 1920 Warszawa Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Oddział Warszawski, prezesem był dr Józef Handelsman (1883-1962).
25 1920 Warszawa Związek Lekarzy Państwa Polskiego (1920-1939), Al. Ujazdowska 20
26 1920 Warszawa Związek Lekarzy Rządowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (1920 – 1926)
27 1920 Warszawa Związek Zawodowy Lekarzy Dentystów w Państwie Polskim, ul. Leszno 40