<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.7


159

1932

Poznań

Koło Ftyzjatrów w Poznaniu (1932 – 1934). W 1934 roku przekształcono je w Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą.

160

1932

Warszawa

Koło Lekarzy Poradni Przeciwgruźliczych m. st. Warszawy (1932 – 1934). Nieoficjalna organizacja, z której w 1934 roku utworzono: Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą (1934 – 1951). Następnie w latach 1951 – 1959 przekształcono w: Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne.

161

1933

Poznań

Słowiańskie Towarzystwo Neurologiczno-Psychiatryczne (1933 – 1939)

162

1933

Tworki

Słowiańskie Towarzystwo Neurologiczno-Psychiatryczne (1933 – 1939)

163

1933

Warszawa

Polskie Towarzystwo Neurologiczne (1933 – 1954)

164

1933

Warszawa

Towarzystwo Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów Farmaceutycznych przy Uniwersytetach w Polsce (1933 – 1947). W latach 1925 – 1933 działało pod nazwą: Komitet Budowy Gmachu dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

165

1934

Płock

Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą Oddział w Płocku

166

1934

Poznań

Oddział Polskiego Towarzystwa Higienicznego. W latach 1925 – 1930 działało pod nazwą: Towarzystwo Higieniczne w Poznaniu.

167

1934

Poznań

Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą Oddział w Poznaniu (1934 – 1951). W latach 1932 – 1934 istniało Koło Ftyzjologów w Poznaniu.

168

1934

Warszawa

Koło Lekarzy Szpitalnych Kolejowych przy Zrzeszeniu Lekarzy Kolejowych, ul. Chmielna 38

169

1934

Warszawa

Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą w Warszawie (1934 – 1951). Powstało z nieoficjalnie działającego w latach 1932 – 1934: Koła Lekarzy Poradni Przeciwgruźliczych m.st. Warszawy. W 1951 roku przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne.

170

1935

Środa

Powiatowy Oddział Towarzystwa Przeciwgruźliczego, ul. Wrzesińska 5. W 1936 roku prezesem był dr Ignacy Morawski (1882 – ).

171

1935

Warszawa

Liga Higieny Publicznej (1935 – 1948)

172

1936

Bóbrka

Powiatowe Koło Walki z Gruźlicą w Bóbrce

173

1936

Lublin

Polskie Towarzystwo Fizjologiczne

174

1936

Warszawa

Polskie Towarzystwo Anatomiczne (1935 – 1939). W latach 1923 – 1926 działało pod nazwą: Warszawskie Towarzystwo Anatomiczne. W 1926 roku przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Anatomiczno – Zoologiczne. W 1936 roku po wyodrębnieniu się grupy zoologów musiała nastąpić zmiana dotychczasowej nazwy Towarzystwa.

175

1937

Warszawa

Polskie Towarzystwo Fizjologiczne (1937 – 1966)

176

1937

Warszawa

Stowarzyszenie Lekarzy Sportowych (1937 – 1957). W 1957 roku siedzibę przeniesiono do Poznania zmieniając nazwę na: Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. W 1961 roku ponownie przeniesiono je do Warszawy a w 1965 roku do Wrocławia.

177

1938

Gdańsk

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

178

1938

Kraków

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

179

1938

Warszawa

Fundacja Naukowa im. prof. Bronisława Koskowskiego (1938 – 1939)

180

1938

Warszawa

Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Warszawie. W latach 1921 – 1938 występował pod nazwą: Warszawskie Towarzystwo Neurologiczne.

181

1938

Warszawa

Polski Związek Przeciwrakowy w Warszawie (1938 – 1939)

182

1938

Warszawa

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

183

1939

Brześć n/ Bugiem

Brzeskie Towarzystwo Lekarskie w Brześciu nad Bugiem, ul. 3 Maja 17

184

1939

Katowice

Śląskie Towarzystwo Lekarskie w Katowicach

Polskie Towarzystwa i Zrzeszenia Lekarskie –  brak informacji o dacie utworzenia