<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.5

107 1926 Grodno Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Grodnie, ul. Bośniacka 8. W 1933 roku prezesem był dr Michał Lenartowicz (1875–).
108 1926 Kraków Związek Stomatologów i Lekarzy Dentystów na Obszarze Izby Lekarskiej Krakowskiej
109 1926 Lwów Towarzystwo Walki z Gruźlicą we Lwowie (1926 – 1939), ul. Lindego 5. W 1933 roku prezesem był Franciszek Irzyk (1879-1940).
110 1926 Pińsk Pińskie Towarzystwo Lekarskie (1926-1939)
111 1926 Stołpce Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Stołpcach, ul. Br. Pierackiego (1926 – 1939). W 1926 roku prezesem był J. Płaszczyński.
112 1926 Warszawa Polskie Towarzystwo Anatomo-Zoologiczne (1926 – 1936). W latach 1923 – 1926 działało pod nazwą: Warszawskie Towarzystwo Anatomiczne. Organ wydawniczy: „Folia Morphologica”.
113 1926 Warszawa Polskie Towarzystwo Gastrologiczne (1926 – 1939), ul. Marszałkowska 73. W 1936 roku prezesem był dr Bronisław Wejnert (1880 – 1946). Organ wydawniczy: „Gastrologia Polska”.
114 1926 Warszawa Polskie Towarzystwo Psychotechniczne (1926 – 1939)
115 1926 Warszawa Towarzystwo Lekarek Polskich. Utworzone z inicjatywy dr Justyny Budzińskiej-Tylickiej (1867 – 1936).
116 1926 Warszawa Towarzystwo Stomatologiczne, ul. Kopernika 12 (1926 – 1939). W 1936 roku prezesem był dr Hilary Wilga (1864 – 1942).
117 1926 Warszawa Wszechsłowiański Związek Lekarzy w Polsce (1926 – 1939)
118 1926 Warszawa Związek Uzdrowisk Polskich (1926 – 1939), ul. Boduena 2. W 1936 roku prezesem był Rajmund Jarosz z Truskawca.
119 1927 Ciechocinek Stowarzyszenie Lekarzy Zdrojowych w Ciechocinku (1927 – 1939)
120 1927 Łódź Łódzkie Towarzystwo Zwalczania Raka (1927 – 1939)
121 1927 Poznań Towarzystwo Chirurgów i Ortopedów Polski Zachodniej (1927 – 1935)
122 1927 Pułtusk Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Pułtusku. W 1936 roku prezesem był dr Herbert Sturm (1898 – 1940).
123 1927 Warszawa Klub Lekarzy Polskich w Warszawie (1927-1939), ul. Krakowskie Przedmieście 64. W 1933 roku prezesem był dr Franciszek Czubalski (1885 – 1965). Organ wydawniczy: „Lekarz Polski” (1925-1939)
124 1927 Warszawa Lekarskie Towarzystwo Wydawnicze (1927 – 1939)
125 1927 Warszawa Związek Lekarzy Słowiańskich w Polsce (1927 – 1939)
126 1927 Żywiec Powiatowe Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Komorowska 60. W 1936 roku prezes: vacat, sekretarzem był dr Feliks Jelonek (1901 –).
127 1928 (?) Buczacz Powiatowe Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Buczaczu, ul. Grunwaldzka 3. W 1928 roku prezesem był dr Włodzimierz Hamerski (1893 –).
128 1928 Poznań Polskie Towarzystwo Ortopedyczne (1928 – 1939), ul. Tucholska 10. W 1928 roku prezesem był dr Ireneusz Wierzejewski (1881 – 1930). Organ wydawniczy: „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”.
129 1928 Słonim Słonimskie Towarzystwo Lekarskie, ul. Poniatowskiego 20. W 1936 roku prezesem był dr Apolinary Rudzki (1895 – 1940).
130 1928 Truskawiec Koło Lekarzy w Truskawcu
131 1928 Warszawa Komitet Pogotowia Medycyny Lotniczej
132 1928 Warszawa Polskie Towarzystwo Mikrobiologów