<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.4

81 1924 Białystok Polskie Zrzeszenie Lekarzy Województwa Białostockiego (1924 – 1939). W 1933 roku prezesem był dr Czesław Karwowski (1887 – 1963).
82 1924 Katowice Ogólny Związek Aptekarzy Województwa Śląskiego Okręg Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego. W 1936 roku prezesem był aptekarz Walenty Sojka 1887-1939).
83 1924 Lwów Towarzystwo Metapsychiczne im. Juliana Ochorowicza we Lwowie (1924 – 1939)
84 1924 Warszawa Polski Związek Przeciwgruźliczy (1924 – 1939), ul. Karowa 31. W 1933 roku prezesem był dr Jan Adamski (1882 – 1958). Organ wydawniczy: „Gruźlica”.
85 1924 Warszawa Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa
86 1924 Warszawa Polskie Towarzystwo Psychologiczne im. J. Joteyki
87 1924 Warszawa Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (1924 – 1939), ul. Chmielna 38. W 1936 roku prezesem Zrzeszenia był dr Jan Bermański (1886 – 1944). Organ wydawniczy: „Lekarz Kolejowy”.
88 1924 Wilno Wileńskie Wojewódzkie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Wileńska 27. W 1936 roku prezesem był dr Wacław Bądzyński (1878 –).
89 1924 Zakopane Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Zakopanem. W 1936 roku prezesem był dr Edmund Gross (1887 – 1951).
90 1925 Kraków Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, ul. Kopernika 7. Prezesem był prof. Władysław Szumowski (1875 – 1954). Organ wydawniczy: „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.
91 1925 Lwów Lwowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny. W 1933 roku Prezesem był dr Witołd Ziembicki (1874 – 1950).
92 1925 Lwów Związek Stomatologów Izby Lekarskiej (1925 – 1939). W latach 1911 – 1925 działał pod nazwą: Związek Lekarzy Dentystów Przynależnych do Izby Lekarskiej Wschodnio-Galicyjskiej.
93 1925 Łuck Łuckie Towarzystwo Przeciwgruźlicze, ul. Królowej Jadwigi 43. W 1936 roku prezesem był dr Wacław Żytyński (1887 -).
94 1925 Poznań Poznańskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczych. Prezes dr Adam Wrzosek (1875 – 1965). Organ wydawniczy: „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.
95 1925 Poznań Towarzystwo Higieniczne w Poznaniu (1925 – 1930). W latach 1898 – 1925 działało jako samodzielna filia Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1930 – 1939).
96 1925 Siedlce Siedleckie Towarzystwo Lekarskie
97 1925 Warszawa Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1925 – 1935). W roku 1935 przyjął nazwę: Polskie Towarzystwo Okulistyczne.
98 1925 Warszawa Polskie Stowarzyszenie Metapsychiczne im. Juliana Ochorowicza
99 1925 Warszawa Polskie Towarzystwo Radiologiczne, ul. Hoża 19.W 1925 roku prezesem był dr Karol Mayer (1882 – 1946). Organ wydawniczy: „Polski Przegląd Radiologiczny”.
100 1925 Warszawa Towarzystwo Patologów Polskich (1925 – 1939)
101 1925 Wilno Wileńskie Towarzystwo Ginekologiczne (1925 – 1939), ul. Teatralna 4. W 1936 roku prezesem był dr Eljasz Sedlis (1886 –).
102 1925 Wilno Wileńskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych (1925 – 1939). Prezes dr Stanisław Trzebiński (1861 – 1930).
103 1925 Zborów Powiatowe Koło Walki z Gruźlicą, ul. Sobieskiego 48. W 1936 roku prezesem był dr Andrzej Hawryluk (1885 – ).
104 1926 Baranowicze Towarzystwo Lekarskie Województwa Nowogródzkiego Oddział w Baranowiczach pow. Brześć (1926 – 1939). W 1933 roku prezesem był dr Leon Abramowicz (1871 – 1937). W 1938 roku prezesem był dr Jan Malkiewicz (1865 – 1948).
105 1926 Brześć n/ Bugiem Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Brześciu nad Bugiem (1926 – 1939), ul. 3 Maja 17. W 1936 roku prezesem był dr Edmund Maciulewicz (1886 –).
106 1926 Częstochowa Towarzystwo Przeciwgruźlicze w Częstochowie (1926 – 1939) ul. Śląska 2. W 1936 roku prezesem był dr Paweł Szaniawski (1883 – 1950).