<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

WYKAZ POLSKICH TOWARZYSTW I ZRZESZEŃ LEKARSKICH UTWORZONYCH W LATACH 1918-1940 cz.3

54 1922 (?) Białystok Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ) w Białymstoku, ul. Św. Rocha 27. W 1933 roku prezesem była dr Chana Segal-Szapiro (1892 – 1943).
55 1922 (?) Brześć n/ Bugiem Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ)w Brześciu nad Bugiem, ul. Zygmuntowska. W latach 1935 – 1936 w skład zarządu wchodzili m.in. dr Abram Epsztejn (1884-) i dr Mordka Librowicz (1897-1942) .
56 1922 (?) Głębokie Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ) w Głębokiem pow. Dzisna, ul. Warszawska 21. W 1926 roku prezesem był Ejges Szolom.
57 1922 Grodno Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Grodnie, ul. Witoldowa 12. W 1933 roku prezesem był dr Abraham Lipnik (1897 – 1943).
58 1922 Katowice Towarzystwo Aptekarzy Polaków na Śląsku (1922 – 1924)
59 1922 (?) Krzemieniec Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Krzemieńcu, ul. Szeroka 28. W 1936 roku prezesem był lek. dent. Zelman Szejnberg.
60 1922 (?) Lublin Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (TOZ) Oddział w Lublinie, ul. Królewska 15
61 1922 Łódź Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Łodzi, ul. Cegielniana 14. W 1936 roku prezesem był dr Józef S. Schweig (1891 – ).
62 1922 (?) Łuck Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Łucku, ul. Sienkiewicza 15
63 1922 (?) Poznań Oddział Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w Poznaniu. W latach 1921 – 1922 działał pod nazwą: Towarzystwo Eugeniczne w Poznaniu.
64 1922 (?) Poznań

 

Poznańskie Towarzystwo Ginekologiczne (1922 – 1939). Powstało z inicjatywy dra Heliodora Święcickiego (1854 – 1923). W 1922 roku prezesem był dr Stanisław Łazarewicz (1863 – 1928). W 1933 roku prezesem był dr Bolesław Kowalski (1885 – 1945).
65 1922 Równe Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Równem, ul. Szkolna 15. W 1936 roku prezesem był dr Juda Cejtlin (1872 – ).
66 1922 Siedlce Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ) Oddział w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 85
67 1922 Warszawa Polskie Towarzystwo Eugeniczne (1922 – 1939). Powstało w wyniku przekształcenia istniejącego w latach 1917 – 1922 Polskiego Towarzystwa do Walki ze Zwyrodnieniem Rasy, ul. Nowy Świat 1. W 1936 roku prezesem honorowym był marszałek senatu dr Juliusz Szymański (1870 – 1958) a prezesem Rady dr Leon Wernic (1870 – 1953).
68 1922 Wilno Towarzystwo Badań Psychicznych (1922 – 1939)
69 1923 Bydgoszcz Towarzystwo Lekarskie na Obwód Nadnotecki (1923 – 1932). W 1932 roku Towarzystwo zostało przekształcone w Sekcję Naukową Obwodu Bydgoskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego (1920 – 1939).
70 1923 Lwów Polskie Towarzystwo Higieniczne. Oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1923 – 1939) Lwów, ul. Zyblikiewicza 23. W latach 1890 – 1905 działało pod nazwą: Koło Przyjaciół Zdrowia. W 1905 roku przekształcono na Polskie Towarzystwo Higieniczne we Lwowie.
71 1923 Lwów Towarzystwo Aptekarskie we Lwowie (1923 – 1939), ul. Św. Mikołaja. W latach 1869 – 1923 działało pod nazwą: Galicyjskie Towarzystwo Aptekarskie.
72 1923 Łódź Łódzkie Towarzystwo Ginekologiczne (1923 – 1939 i 1945 – 1953)
73 1923 Łódź Towarzystwo Ginekologiczne
74 1923 Poznań Towarzystwo Internistów Oddział Poznański. W roku 1933 prezesem był dr Wincenty Jezierski (1874 – 1945).
75 1923 Ropczyce Powiatowe Koło Przeciwgruźlicze, ul. Piłsudskiego 56. W 1936 roku prezesem był dr Roman Lic (1888 – ).
76 1923 Warszawa Towarzystwo Internistów Polskich, ul. Nowogrodzka 59. Towarzystwo to przeniesiono wówczas ze Lwowa do Warszawy. W 1936 roku prezesem był Mściwój Semerau-Siemianowski (1885 – 1953). Organ wydawniczy: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
77 1923 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Anatomiczne (1923 – 1926). W 1926 roku Towarzystwo przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Anatomo-Zoologiczne.
78 1923 Warszawa Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, ul. Karowa 31. W 1936 roku prezesem był minister dr Eugeniusz Piestrzyński (1887 – 1962).
79 1923 Warszawa Zrzeszenie Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (1923 – 1939), ul. Królewska 23. W 1936 roku prezesem był dr Ludwik Knaster (1888 – po 1946).
80 1923 Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników Oddział Górnośląski