<< powrót

Powstanie Warszawskie i Medycyna tom I

WSTĘP

WSTĘP

W dniu 10 V 2000 r. na spotkaniu w Klubie Lekarza zorganizowanym przez Związek Powstańców Warszawskich oraz przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie powołano Koło Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim wybierając zarząd w następującym składzie:

Przewodniczący – prof. dr med. Andrzej Danysz,

Sekretarz – dr med. Janina Bauer-Gellert,

Skarbnik – dr med. Tadeusz Pogórski.

Celem i zadaniem tego Koła miało być zgromadzenie i opracowanie wspomnień i życiorysów lekarzy, medyków i sanitariuszek, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.

Zarząd Koła opublikował w Gazecie Lekarskiej apel do kolegów lekarzy i medyków o nadsyłanie wspomnień lub biogramów. Do dnia 1 IX 2001 r. nadesłano wiele wspomnień i biogramów. Powołano Komitet Redakcyjny w składzie prof. dr Andrzej Danysz, dr Janina Bauer-Gellert i dr Wiesław Stembrowicz z zadaniem weryfikacji nadsyłanych materiałów i dokonania ich selekcji. Ustalono przede wszystkim tytuł monografii: Powstanie Warszawskie i Medycyna – wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek Powstania Warszawskiego.

Zdecydowano, że monografia będzie się składała z dwóch części: 1. Wspomnienia, 2. Biogramy. Zarówno wspomnienia jak i biogramy mają być publikowane w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. W wypadku kobiet zamężnych zdecydowano, że obowiązuje nazwisko męża. Na stronie tytułowej nazwiska autorów są zamieszczone bez tytułów łącznie z przesłaną fotografią (nie wszyscy autorzy przesłali nam swoje fotografie). Natomiast pełen tytuł naukowy czy zawodowy, łącznie z krótkim życiorysem ma być zamieszczany na końcu tekstu wspomnień czy biogramów. Nie mogliśmy niestety zamieścić wszystkich przesłanych dokumentów czy fotografii. Niektórzy autorzy przesłali nam wiersze. Z żalem zdecydowaliśmy się ich nie zamieszczać. Komitet Redakcyjny zakwalifikował do publikacji 40 wspomnień i 20 biogramów. Niektóre z przesłanych nam wspomnień były już publikowane. Uznaliśmy, że nie jest to przeszkodą w opublikowaniu ich w zbiorczej monografii, zwłaszcza że autorzy nie otrzymają honorarium.

Nadesłane nam wspomnienia stanowią niezwykle cenny materiał dokumentacyjny. Wiele z nich ma naszym zdaniem również autentyczną wartość literacką. Autorzy przedstawiają różne poglądy polityczne i różne oceny moralne. Komitet Redakcyjny uznał za stosowne weryfikować jedynie ewidentne pomyłki czy błędy rzeczowe. Ze względu na zachowanie klimatu autentyczności uznał jednak za zbędne ingerowanie w stylistykę i stronę językową wspomnień. A zatem wspomnienia i biogramy są publikowane na odpowiedzialność autorów.

Komitet Redakcyjny jest pod dużym wrażeniem ogromu nieszczęść i cierpień pracowników służby zdrowia, a równocześnie ich bohaterstwa i dzielności. Uważa, że została dokonana kolejna próba uratowania od zapomnienia fragmentu działalności i dokonań lekarzy, medyków i sanitariuszek w czasie Powstania Warszawskiego. Mamy głębokie przekonanie o ogromnych zasługach pracowników służby zdrowia, którzy nie tylko uratowali wielu rannych od niechybnej śmierci, ale stanowili psychiczną podporę i ratunek dla cierpiących i umierających.

Na zakończenie Komitet Redakcyjny i Zarząd Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego składa serdeczne i gorące podziękowanie p. doc. dr. med. Jerzemu Jurkiewiczowi, przewodniczącemu Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za Jego niezmierną życzliwość i pomoc w naszej działalności. Mamy pełną świadomość, że bez udziału i pomocy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego nie udałoby się nam zrealizować powierzonego nam zadania – opracowania wspomnień pracowników służby zdrowia w czasie Powstania Warszawskiego. W jakim stopniu nam się to udało, ocenią czytelnicy.

Komitet Redakcyjny