<< powrót

Pamiętnik TLW 2007

Wręczenie medali „Digno Laude”

Andrzej Zaorski

Wręczenie medali „Digno Laude”

W dniu 19 września 2006 r. w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbyła się uroczystość wręczenia medali „Digno Laude” kolejnej grupie sanitariuszek i medyków Powstania Warszawskiego. Pięknie urządzoną salę na parterze wypełnili przyszli laureaci, koledzy służby, przyjaciele i znajomi.

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz powitał gości, wśród których byli: prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, wiceprezes dr hab. med. Halina Jędrzejewska, wiceprezes płk Edmund Baranowski, przewodniczący Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego dr n. med. Andrzej Zaorski. Szczególnie serdecznie powitał Prezes żołnierzy służb sanitarnych. Przypomniał historię powstania medalu „Digno Laude” oraz uroczystości związane z 60. rocznicą Powstania Warszawskiego i rolę Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w upamiętnieniu powstańczego czynu żołnierskiego sanitariuszek i medyków.

Następnie zabrał głos prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, witając koleżanki i kolegów z powstańczych barykad. Podkreślił rolę Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w utrwalaniu pamięci i dokumentowaniu udziału służby zdrowia w ciężkich powstańczych bojach.

Wręczanie medali odbywało się w głębokiej ciszy, a niektórzy odznaczani nie mogli powstrzymać łez wzruszenia. Doktor Andrzej Zaorski odczytywał kolejno słowa dyplomu, dr Halina Jędrzejewska wręczała medale, a generał Ścibor-Rylski, zgodnie z obrządkiem wojskowym, ściskał dłoń odznaczonego, wypowiadając formułę podziękowania.

Za osoby nieobecne medale i dyplomy odebrali przewodniczący środowisk zgrupowań lub batalionów.

W imieniu wyróżnionych dyplomami wystąpił nasz kolega, dr n. med. Aleksander Laukienicki, w czasie okupacji słuchacz Szkoły Zaorskiego, a w Powstaniu Warszawskim medyk w batalionie „Olza” kompanii „0-3” pułku AK „Baszta”. W dniu 25 września 1944 r. , niosąc pomoc rannym, został ciężko ranny w głowę i nogę. Doktor Laukienicki opowiedział zebranym o swojej działalności harcerskiej w okresie przedwojennym i powojennym, działalności w latach okupacji w AK od 1942 r. w pułku „Baszta”. Studia medyczne rozpoczął w 1942 r. w Szkole  Zaorskiego. Po wojnie, prześladowany przez UB, zmienił nazwisko na Kowalski, udał się do Łodzi i tam rozpoczął pracę jako chirurg. Został powołany do wojska i już pod swoim nazwiskiem pracował w Marynarce Wojennej. W różnych placówkach wojskowych uzyskał kolejne stopnie specjalizacji; w 1975 r. uległ zawałowi serca i przeszedł w stan spoczynku. Kolega Aleksander Laukienicki przedstawił swoje szczególnie dramatyczne losy po ciężkim zranieniu w Powstaniu oraz wprost nieprawdopodobne losy w obozie w Pruszkowie i po uratowaniu z obozu.

Po przemówieniu dr. Laukienickiego nastąpił moment nieprzewidziany w programie uroczystości. Generał Ścibor-Rylski skierował do prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. dr. hab. med. Jerzego Jurkiewicza słowa wdzięczności i uznania ze strony powstańców warszawskich za jego działalność na rzecz upamiętnienia czynu żołnierzy służb sanitarnych Powstania Warszawskiego. Podkreślił, iż dzięki prof. Jurkiewiczowi możliwe stało się zorganizowanie uroczystości rocznicowych na Zamku Królewskim, w Pałacu Staszica, a zwłaszcza ufundowanie pomnika Służb Sanitarnych, który stanął w Ogrodzie Pamięci Powstania Warszawskiego. Wiceprezes dr Halina Jędrzejewska odczytała skierowany do Profesora Jerzego Jurkiewicza adres wdzięczności, podpisany przez gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, dr. n. med. Halinę Jędrzejewską i dr. n. med. Andrzeja Zaorskiego. Jednocześnie Generał wręczył prof. Jerzemu Jurkiewiczowi pięknie oprawiony tom Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Profesor Jurkiewicz, wzruszony, podziękował za niespodziewany upominek i wyrazy uznania.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek do sali ogrodu zimowego naszego Domu Lekarza.

 

Poniżej podajemy nazwiska osób odznaczonych medalem „Digno Laude” w dniu
19 września 2006 r.

 

1. Felicja Brudnicka-Nahorska

2. Irena Frydrychowska-Pająk

3. Krystyna Groszkowska-Łukawska

4. Kazimierz Janus

5. Aleksander Laukienicki

6. Janina Majorkiewicz-Antoniak

7. Krystyna Pawlak-Migdalska

8. Irena Skrzyńska-Knothe

9. Halina Strakacz-Porowska

10.  Zofia Soszka-Damek

11.  Alicja Tazbir-Pęćko

12.  Irena Warchol

13.  Stefania Zawierowska-Paszkowska.