<< powrót

Pamiętnik TLW 2010

Własne siedziby TLW dawniej i dziś

Andrzej Trzaskowski

Własne siedziby TLW dawniej i dziś

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie   w swojej długiej, trwającej od 1820 roku działalności, miało tylko dwie własne siedziby: Dom przy ul. Niecałej 7 (Króla Alberta) i Dom przy ul. Raszyńskiej 54  na Ochocie.

Zebrania członków od 1821 r. odbywały się w mieszkaniach prywatnych oraz w Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1832 posiedzenia odbywały się w gabinecie anatomicznym przy ul. Jezuickiej 73 aż do 1857 roku. Od 1858 r. generał gubernator Warszawy Czetyrkin zezwolił na zebrania w Sali posiedzeń Rady Lekarskiej w Pałacu Mostowskich, a następnie przeniesiono je do Instytutu Szczepień w Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie dyrektorem był prezes TLW Aleksander Le Brun.

W 1860 roku znowu zmieniono miejsce posiedzeń – w Domu Petrykusa przy ul. Wierzbowej 11, w Bibliotece na II piętrze.

Dzięki zapisowi dr. Jana Bącewicza  na sumę 22 500 rubli w srebrze z 1865 r., przeznaczonego na kupno i wybudowanie domu, zakupiono w dniu 24 maja 1872 r. za sumę 33 000 rubli od Pani Marianny Paderewskiej działkę przy ul. Króla Alberta 7 o powierzchni 1281 m2, a kamień węgielny położono pod nową siedzibę w dniu 6 sierpnia 1872 roku.

4 października 1873 r. TLW przeprowadziło się do nowego Domu. Budowa bocznych oficyn  następowała w latach następnych aż do roku 1904. Całkowity koszt budowy wyniósł 78 121,09 rubli.

Ta piękna, przystosowana do potrzeb Towarzystwa siedziba, z okazałą biblioteką, dużą salą posiedzeń, wspaniale wyposażoną i umeblowaną, służyła aż do  września 1939 roku, do wybuchu  II wojny światowej.

W okresie okupacji niemieckiej, zaniedbana i zamknięta, popadła w ruinę, aby w czasie Powstania Warszawskiego spłonąć całkowicie. Po roku 1945 resztki murów rozebrano, a dekretem Bieruta z 1951 r. plac przeszedł na własność państwa. Długoletnie zabiegi prezesów TLW i moje, podejmowane od połowy lat 80., pełne niechęci i utrudnień ze strony władz miejskich, doprowadziły wreszcie do włączenia TLW jako strony w sporze w procesie odzyskania nieruchomości. „Darowana” w użytkowanie Stronnictwu Demokratycznemu w 1990 r. nieruchomość ta – po długoletnich procesach sądowych – w dniu 10  września 1998 r., za kadencji Prezesa TLW, prof. dr. med. Jerzego Jurkiewicza, przeszła z powrotem na własność naszego Towarzystwa.

Zwrot tej nieruchomości obwarowano koniecznością zabudowy w ciągu 5 lat, co zmusiło Towarzystwo do szukania potrzebnych inwestorów. Mimo kilkakrotnych rozmów z Okręgową Izbą Lekarską w celu postawienia wspólnej siedziby – nie uzyskano zgodności celów.

Dlatego też, po rozpatrzeniu wielu ofert, zgodnie z uchwałą Zarządu TLW z dnia 28 lutego 2002 r.  korzystnie sprzedano teren firmie Dom Development. W związku z dobrą koniunkturą na rynku nieruchomości rozpoczęto poszukiwania odpowiedniej i taniej siedziby, położonej w centrum Warszawy, w reprezentacyjnej dzielnicy i blisko dużych szpitali. Dzięki dr. Witoldowi Sikorskiemu znaleziono dużą willę po ambasadzie Iranu, przy ul. Raszyńskiej 54, w zaniedbanym stanie. Była to 19. z kolei nieruchomość, którą oglądałem, z przeznaczeniem na siedzibę TLW, z czystą księgą wieczystą i na własność. Zarząd Towarzystwa podjął decyzję zakupu tej willi i dnia 10 września 2002 r. (dziwna zbieżność dat), za część środków uzyskanych ze sprzedaży działki przy ul. Niecałej 7, zakupiono tę nieruchomość i przystąpiono do remontu i adaptacji.

Już w dniu 26 września 2002 r. o godzinie 1500 odbyło się tam pierwsze i jedyne przed remontem posiedzenie Zarządu TLW. Wyburzanie niepotrzebnych ścian, całkowitą wymianę wszystkich rur i przewodów, wymianę podłóg, schodów, drzwi oraz dobudowanie tarasu rozpoczęto w połowie października, po uzyskaniu niektórych pozwoleń budowlanych i konserwatorskich (ostatnie pozwolenia uzyskano dopiero w czerwcu 2003 r.). Prace remontowe, mimo licznych trudności i niespodzianek (jak przy starym domu), trwały do września 2005 roku. I znów dnia 10 września 2005 r. nastąpiło otwarcie Domu i Klubu Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54.

Dom ten, po adaptacji dla potrzeb Towarzystwa, posiada na parterze salę posiedzeń i sale restauracyjne, na I piętrze właściwy Klub Lekarza z dwoma salonami, na II piętrze  cztery pokoje gościnne dla przyjeżdżających lekarzy. W piwnicy znajdują się nowocześnie zaprojektowana i wyposażona kuchnia oraz pomieszczenia magazynowe. Poza tym odrębny budynek biurowy, wyposażony w nowoczesne media, położony jest w uroczym ogrodzie na tej posesji.

Jestem przekonany, że ten Dom, działający już 5 lat, będzie przez długie lata służył środowisku medycznemu  Warszawy, jak również sprzyjał integracji następnych pokoleń lekarzy.

Chciałbym nadmienić, że Klub Lekarza w Al. Ujazdowskich 24, w domu „Pod Gigantami”, działający od 1962 r. do 2004 r., nie stanowił nigdy własności, lecz tylko był dzierżawiony przez Towarzystwa Lekarskie (PTL i TLW).