<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W KLUBIE LEKARZA

16 listopada 2015 r. w Klubie Lekarza odbyło się spotkanie patriotyczne zorganizowane przez Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej.

Otwierając uroczystość Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz powitał serdecznie dr. Włodzimierza Cerańskiego, Przewodniczącego Koła Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej, dr Halinę Jędrzejewską, Prezes Związku Powstańców Warszawskich, Panie Krystynę Król-Jaczewską i Krystynę Nowacką-Wróblewską oraz licznie zebranych gości.

Dr W. Cerański witając zgromadzonych, podziękował prof. J. Jurkiewiczowi za możliwość spotykania się w Domu TLW.

Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczenia odznaczeń Digno Laude, „Godnemu Chwały”, którą poprzedziło odegranie hymnu Gaude Mater Polonia. Następnie prof. J. Jurkiewicz poprosił Prezes Związku Powstańców Warszawskich – dr Halinę Jędrzejewską oraz Sekretarz Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – dr Wiesławę Granowską o pomoc przy wręczaniu Medalu Digno Laude odznaczonym Paniom.

Podczas obchodów Święta Niepodległości w 2015 r. uhonorowane zostały Panie:

– Krystyna KRÓL-JACZEWSKA ps. „Królik” (ur. 1926), harcerka, która jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu Północnym, początkowo w szpitalu Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, później w punkcie sanitarnym na placu Dąbrowskiego. Po Powstaniu przebywała w obozach: Fallingbostell, Bergen-Belsen, Oberlangen;

– Krystyna NOWACKA-WRÓBLEWSKA ps. „Kinga” (ur. 1921), sanitariuszka, łączniczka Komendy AK w obronie Podziemnej Wytwórni Banknotów nr 17/S, działającej w gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, jednym z najważniejszych bastionów Powstania Warszawskiego; odznaczona Krzyżem Walecznych.

Dr Halina Jędrzejewska odczytała treść dyplomu:

„Wyrazy uznania i wdzięczności dla Żołnierza Powstańczych Służb Sanitarnych za męstwo i poświecenie”. Dyplomy podpisali Prezes Jerzy Jurkiewicz i Sekretarz Wiesława Granowska.

Po tej podniosłej i wzruszającej ceremonii Prezes TLW poprosił mgr Hannę Bojczuk o wygłoszenie wykładu pt. „Rok 1915 – przedświt zwycięstwa”. Zebrani wysłuchali bardzo interesującego wystąpienia, ilustrowanego historycznymi zdjęciami, między innymi siedziby TLW przy ul. Niecałej, portretami rektora UW Józefa Polikarpa Brudzińskiego z roku 1916 i z ok. 1950. Zaprezentowane były również „Adresy”, kierowane do rektora odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego J. Brudzińskiego – jeden od członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i drugi od studentów zrzeszonych w „Bratniej Pomocy”, której profesor był inicjatorem. Został także przedstawiony „Wykaz posiedzeń Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, które odbyły się 1915 r.

Po wykładzie p. Ewa Warelis zaprosiła do wysłuchania koncertu pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołu „Magia” – młodzieżowej grupy składającej się ze studentów i uczniów szkół średnich. Specjalnie dla obu odznaczonych Pań zaśpiewano Ich ulubioną piosenkę powstańczą: „Pałacyk Michla” – hymn harcerskiego Batalionu Parasol.

Po koncercie Prezes TLW prof. J. Jurkiewicz zaprosił zebranych na poczęstunek w salach Klubu Lekarza.