<< powrót

Tajne Studia Medyczne w Warszawie 1940-1944

strona tytułowa i spis treści

Pamiętnik

towarzystwa lekarskiego warszawskiego

Suplement do tomu CXXXIX ♦ Nr 7/2003

TAJNE STUDIA MEDYCZNE W WARSZAWIE

1940–1944

ROK 2004

  

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Prezes: Jerzy Jurkiewicz

Kolegium Redakcyjne:

Przewodniczący: Kazimierz Łodziński Członkowie: Janina Bauer–Gellert, Zuzanna Cichy-Kraśnicka, Wiesława Granowska, Maria Kobuszewska–Faryna, Hanna Kołodziejska, Józef Szamborski, Barbara Szurg-Wemer, Andrzej Zaorski

Redaktor tomu:

Andrzej Zaorski

Wydane przez:

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Warszawa

ISSN 1233–2062

Skład i łamanie: Barbara Włostowska Druk i oprawa:

Zakład Graficzny UW, zam. 150/2004

Spis treści

Od Wydawcy

Od Kolegium Redakcyjnego

Część I Dyrektorzy Szkoły Zaorskiego

Profesor Jan Zaorski (1887–1956)

Profesor Stefan Kopeć (1888–1941)

Profesor Franciszek Czubalski (1885–1965)

Część II Wspomnienia i relacje

Zuzanna Cichy–Kraśnicka – Moja edukacja podczas okupacji

Irena Cwiertnia–Sitowska – Pierwszy rok w Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Anna Dembowska–Rodowicz – Profesorowie Szkoły Zaorskiego

Anna Bogusława Folfoszyńska–Bednarska – Wydobyte z pokładów pamięci

Tadeusz Grigo – Zaorszczacy w Powstaniu Warszawskim

Krystyna Illukiewicz–Zgorzelska – Moje studia medyczne w czasie wojny

Róża Kalinowska–Sawaszkiewicz – Wybrane z diariusza

Halina Koperska, Barbara Rytel–Kuc–Łojko – Konspiracyjny druk skryptów

Kazimierz Łodziński –  Czterech przyjaciół

Maria Janina Niżnikowska–Marks – Wspomnienia absolwentki

Wanda Pawłowicz – Wspomnienie o tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Marian Skarżewski – Bez taryfy ulgowej

Juliusz Smoczyński – Wspominany do dziś

Jerzy Szapiro – Tajne studia medycyny w getcie. Szczypta narracji, garść refleksji

Danuta Szymańska – Pierwsze dni w Szkole

Aniela Ślósarska–Lubliniecka – Zaczynałam na Karowej

Jerzy Waleszkowski „Ali” – Trochę danych o Uniwersytecie Ziem Zachodnich

Pamięci Hanki Bińkowskiej „Joanny”

Wspomnienie o Zofii Krassowskicj – Lalce, „Zosi”, „Zosi Dużej”

Słowo o „Zosi Dużej”

Maria Wanda Mioduszewska „Maryna”

Część III Dziennik z lat 1942–1945

Irena Ćwiertnia–Sitowska –  Dziennik z lat 1942–1945

Część IV Aneks

Biogramy wykładowców

Profesor Stefania Chodkowska (1897–1969)

Profesor Janina Dąbrowska (1890–1987)

Profesor Marian Piotr Grzybowski (1895–1949)

Profesor Edward Loth (1884–1944)

Profesor Ludwik Paszkiewicz (1878–1967)

Profesor Stanisław Jan Przyłęcki (1891–1944)

Profesor Franciszek Venulet (1878–1967)

Profesor Adam Jan Wrzosek (1875–1965)

Mieczysław Czubalski – Do Redakcj i „Kroniki Warszawy”

Henryk Góralski – Prof. dr mcd. Franciszek Czubalski opiekun i wychowawca młodzieży

Andrzej Zaorski – Szkoła Zamoyskiego a tajne studia medyczne w okresie okupacji

Przemówienia rocznicowe

W rocznicę

Andrzej Zaorski –

Szanowni Państwo! Kochane Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Kazimierz Łodziński –

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Kazimierz Łodziński –

Zacne i Drogie Koleżanki i Koledzy!

Jerzy Szapiro – Tyfus od kuchni. Wykład popularnonaukowy