<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w dniu 10 marca 2015 r.

Sprawozdanie

Z zebrania Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

W dniu 10 marca 2015 r.

W dniu 10 marca 2015 r. dr Adam Czarnecki odczytał listę osób wybranych do Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Oddziału Regionalnego PTL.

Zarząd z tej listy ma wybrać prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka prezydium.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

Jerzy Radziszewski

Paweł Adamajtys.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 12 osób.

W wyniku głosowania wybrano następujący skład Prezydium Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Oddziału Regionalnego PTL:

Prezes – Jerzy Jurkiewicz

Wiceprezes – Witold Mazurowski

Sekretarz – Wiesława Granowska

Skarbnik – Jerzy Goliszewska

Członek Prezydium – Krystyna Podgórska

 

Sekretarz

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Dr med. Wiesława Granowska