<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu za rok 2008/2009

Sprawozdanie
Prezesa i Zarządu z działalności  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2008/2009

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący                    ―  prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący            ―  prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

I sekretarz                              ―  dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik                                 ―  dr n. med. Jerzy Goliszewski

Członek  Prezydium              ―  lek. med. Andrzej Trzaskowski

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mgr Hanna Bojczuk, dr n. med. Adam Czarnecki,  doc. dr hab. n. med. Marek Gawdziński,

dr n. med. Andrzej Perzanowski dr n. med. Krystyna   Podgórska,  prof. dr hab. Mieczysław Szostek, dr med. Janusz Wasilewski, dr n. med. Andrzej Włodarczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. med. Zbigniew Węgrzyn, dr n. med. Maria Potworowska,

dr n. med. Zbigniew Kosmalski,  lek. med. Jerzy Radziszewski, lek. med. Witold Sikorski,

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk,  dr  med. Adam Bielawski,

prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz,

 

Posiedzenia Zarządu, zwoływane  w trybie i w składzie statutowym, odbywały się w raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu brali udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kół TLW. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu  na ½ etatu  i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu /.

W strukturze  Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące  Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital Bielański

Koło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i  Słuchaczy Szkoły Zaorskiego.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowi oraz  Stowarzyszenie Wychowanków  Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Od dnia 25.09.2008 r. przy Towarzystwie Lekarskim Warszawskim funkcjonuje Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM.

W obecnym okresie sprawozdawczym jak i w ubiegłym  TLW czynnie uczestniczyło  w przygotowaniach do jubileuszu 200 lecia nauczania medycyny w Warszawie. W centralnym miejscu dziedzińca przed gmachem Rektoratu stanął olbrzymi granitowy obelisk na którym umieszczono słowa – Ludziom i Ojczyźnie jako hasło przewodnie Jubileuszu, słowa                         stanowiące  motto działania naszego Towarzystwa. W ścisłej współpracy z JM Rektorem prof. dr Markiem Krawczykiem prowadzone są działania wydawnicze „Złotej Księgi Medycyny Warszawskiej”

W dniu 12.06.2008 r. jak co roku tradycyjnie odbyły się Wolffiana. Podczas uroczystości został zaprezentowany kolejny tom Pamiętnika TLW, którego redaktorem naczelnym był prof. Andrzej Kierzek. Tom 12/08 był poświęcony  historii warszawskiej otolaryngologii.

Prof. Kierzek został odznaczony  najwyższym  odznaczeniem TLW Medalem  A.F. Wolffa, Laudację wygłosił  prof. Andrzej Śródka.

W dniu 14. 09.2008 r.  w Częstochowie odbyło się uroczyste odsłonięcie ławeczki

dr. Władysława Biegańskiego  pierwszego prezesa Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego.

Podczas uroczystości Prezes TLW otrzymał honorową statuetkę Wł. Biegańskiego. Warto podkreślić, iż TLW stało się jedną z instytucji wspomagających  inicjatywę ustawienia ławki Biegańskiego.

 

 

Z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Klubie Lekarza  w dniu 20.11.2009 r. odbyła się uroczystość, podczas której został wygłoszony wykład  przez

dr Andrzeja Zaorskiego Lekarze wokół Naczelnika.  Referat dr Zaorskiego poprzedziło wystąpienie wprowadzające  Prezesa.

Wystąpienie dr. Zaorskiego oceniono bardzo wysoko jako znakomite udokumentowanie roli lekarzy w dziele odzyskania  Niepodległości budowania i utrwalania bytu państwowego naszego kraju w latach  1918-1926.

Na wniosek Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich dziesięciu sanitariuszkom uczestniczkom Powstania Warszawskiego zostały wręczone Medale Digno Laude.

W dniu 17.12.2008 r. w Klubie Lekarza odbyły uroczyste obchody  z okazji 188 rocznicy istnienia Towarzystwa Lekarskiego  Warszawskiego. Podczas uroczystości dr Beata Zawadowicz prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego wygłosiła wykład  pt. „ Władysław Biegański – częstochowianin 100-lecia patron współczesnych lekarzy. Wieczór ten zakończył się wspólnym kolędowaniem  z zespołem Surma.

Dnia 16.04.09 r. odbyła się konferencja naukowa w ramach obchodów Roku Tytusa Chałubińskiego. Bezpośrednią  okazją była 120 rocznica przyznania Członkostwa Honorowego  TLW. Patronat honorowy nad konferencją objął jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu  Profesor Marek Krawczyk

Inicjatorem obchodów roku Tytusa Chałubińskiego  w związku ze 120. rocznicą  jego śmierci było Polskie Towarzystwo Tatrzańskiego. Udział w uroczystości wzięli m.in.:  Rektor WUM prof. Marek Krawczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego dr Włodzimierz Janusik, pani Barbara Morawska-Nowak z Zarządu Głównego PTT,  Zbigniew Muszyński z oddziału warszawskiego PTT, przedstawiciele rodziny dr. Tytusa Chałubińskiego i zaproszeni goście.

Prof. Jerzy Jurkiewicz przewodniczył Konferencji Naukowej, Medycyna wobec pytań podstawowych odbywającej się w dniu 20 marca 2009 r. w Sali Senatu WUM. Patronat nad Konferencją objęli Jego Eminencja Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz Nycz i jego Magnificencja Rektor WUM prof. dr hab. med. Marek Krawczyk.

Prezes Jerzy Jurkiewicz objął patronat honorowy nad 4th Balitc Sea Region Conference In Medical Sciences. Konferencja odbyła się w dniach 23-26 kwietnia 2009 r. Prezes TLW przyznał jedną z głównych nagród Kongresu.

W dniu 24.IV. 2009 r. Prezes Jerzy Jurkiewicz przewodniczył sesji pt „Rehabilitacja po leczeniu i zagadnienia opieki paliatywnej” odbywającej się w ramach „Warszawskich spotkań w Ginekologii Onkologicznej”.

W czasie  uroczystej Inwestytury Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, która miała miejsce w dniu 25.IV.2009 r. Prezes Jerzy Jurkiewicz otrzymał godność Komandora Zakonu nadaną  przez Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Jego Eminencję Kardynała Joannesa Patriciusa Foleya.