<< powrót

Pamiętnik TLW 2006

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za rok 2005

Sprawozdanie
Prezesa i Zarządu z działalności  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2005

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

PREZYDIUM

Przewodniczący                    ―  prof. nadzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący            ―  prof. dr hab. med. Eugeniusz Dziuk

I sekretarz                              ―  dr n. med. Wiesława Granowska

II sekretarz                             ―  dr n. med. Krystyna Podgórska

Skarbnik                                 ―  dr n. med. Andrzej Perzanowski

Członek  Prezydium              ―  lek. med. Adam Galewski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prof. dr hab. med. Andrzej Danysz, doc. dr hab. n. med. Marek Gawdziński, dr n. med. Jerzy Goliszewski, prof. Witold Mazurowski, dr n. med. Jan Nowak, doc. dr hab. Zofia  Podgórska- Klawe, dr n. med. Andrzej Trzaskowski, dr med. Janusz Wasilewski

KOMISJA REWIZYJNA

Lek. med. Zbigniew Węgrzyn, dr n. med. Maria Potworowska, dr n. med. Zbigniew Kosmalski, lek. med. Witold Sikorski,  lek. med. Michał Targowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk, doc. dr hab. med. Adam Bielawski, prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz,  dr n. med. Lucyna Zaremba

Posiedzenia Zarządu, zwoływane  w trybie i w składzie statutowym, odbywały się w każdy trzeci czwartek miesiąca. W posiedzeniach Zarządu brali udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kół TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu  na ½ etatu  i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu /.

W strukturze  Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące  Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej  – Szpital Międzylesie i Brzeska

Koło “Centrum” z siedzibą przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie

Koło Lekarzy Wojskowych  –  Szpital przy ul. Szaserów

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital Bielański
Koło Historii Medycyny i Farmacji

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i  Słuchaczy Szkoły Zaorskiego.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz Stowarzyszenie Wychowanków  Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

W dniach 21 kwietnia 2005 r. i 24 maja 2005 r. odbyły się uroczystości wręczenia medali „Digno Laude” sanitariuszkom ze Środowiska Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” – „Harnaś”, na wniosek Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego

W dniach 26 kwietnia 2005 r. i 24 maja 2005 r. odbyły się kolejne uroczystości wręczenia medali „Digno Laude”. Odznaczone zostały sanitariuszki na wniosek  Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Dnia 2 czerwca 2005 r. odbyły się jak co roku uroczyste Wolffiana, w czasie których  wręczone zostały medale A.F. Wolffa   prof. Zbigniewowi Czernickiemu,  Dyrektorowi IMDiK PAN  – laudację wygłosił prof. Jerzy Jurkiewicz– i dr. Andrzejowi Włodarczykowi, Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej – laudację wygłosił dr Adam Galewski.

Dr Jan Bohdan Gliński, redaktor tomu, dokonał prezentacji kolejnego „Pamiętnika TLW”  CXLI Nr 9/2005. Profesor  Wojciech Noszczyk wygłosił wykład pt. XIX- wieczna chirurgia warszawska. Prof. Zofia Podgórska-Klawe zaprezentowała przygotowywaną do wydania Historię Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

W dniu 21 czerwca 2005 r. odbyła się kolejna uroczystość wręczenia medali „Digno Laude” na wniosek Związku Powstańców Warszawskich.

Dnia 23 czerwca 2005 r. odbyło się ostatnie, historyczne posiedzenie Zarządu TLW w Klubie Lekarza w Al. Ujazdowskich 24.

Dnia 31 sierpnia 2005 r. w nowej siedzibie TLW przy ul. Raszyńskiej 54 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Medycznej w Warszawie.  Obejmujący funkcję Rektora AM prof. Leszek Pączek przyjął symboliczny klucz do Domu TLW. Tego samego dnia zostało powołane nowe Koło TLW, które zawiązali profesorowie AM; nazwano je Klubem Profesorów. Jest to powrót do tradycji przedwojennej, jeszcze XIX-wiecznej, kiedy to wszyscy profesorowie medycyny i docenci byli członkami Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Po wakacyjnej przerwie, 22 września 2005 r., w Domu TLW przy ul. Raszyńskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu  TLW, na które przybyli zaproszeni goście: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. Mieczysław Szostek, dr Zbigniew Miller. Było to drugie posiedzenie Zarządu TLW w nowej siedzibie TLW przy ul. Raszyńskiej 54. Pierwsze odbyło się 26 września 2002 r., wówczas dom przy ul. Raszyńskiej został podniesiony do godności siedziby TLW.

W dniu 21 października 2005 r. na wniosek Kapituły Okręgowa Rada Lekarska przyznała Prezesowi Jerzemu Jurkiewiczowi odznaczenie „Laudabilis” za szczególne zasługi w działalności na rzecz Samorządu Lekarskiego.

W dniu 5 listopada 2005 r. nastąpiło uroczyste otwarcie  Domu TLW. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  w kościele św. Jakuba, koncelebrowaną przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, księdza Józefa Jachimczaka, i Duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia, księdza Andrzeja Otyszeckiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Akademii Medycznej wraz z Rektorem prof. Leszkiem Pączkiem.

Dom został poświęcony, w sali posiedzeń zawieszono krzyż.

Polskie Towarzystwo Lekarskie uroczyście przekazało TLW w darze dwa obrazy: portret Zdzisława Dmochowskiego i litografię przedstawiającą A.F. Wolffa.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie z rąk przewodniczącego Zarządu Oddziału PTL w Katowicach dr. Jerzego Dosiaka otrzymało Medal im. Dr. Rostka.

Dr Halina Jędrzejewska w imieniu Związku Powstańców Warszawskich przekazała na ręce Prezesa TLW medal wyemitowany z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego według projektu żołnierza Batalionu „Oaza”.

Kilka dni później, 10 listopada 2005 r., odbyła się promocja Suplementu do tomu CXLI „Pamiętnika TLW” Medycyna w Powstaniu Warszawskim. Prezentował tom jego redaktor, dr Andrzej Zaorski. Podczas tej uroczystości na wniosek Związku Powstańców Warszawskich medalem „Digno Laude” zostały odznaczone sanitariuszki i łączniczki Powstania Warszawskiego oraz żołnierze Armii Krajowej – Pluton Wartowniczy, na wniosek drużynowej Ireny Makowskiej.

W dniu 25 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta RP z okazji Jubileuszu 200 lat działalności Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat Towarzystwa Lekarskiego i Warszawskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego „Bene Meritus” oraz medale „Gloria Medicinae”.

Odznaczenia „Zasłużonemu PTL” otrzymali prof. Jerzy Bidziński, prof. Juliusz Wocjan, prof. Jan Haftek, a medal Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego A.F. Wolffa ― prof. Janusz Piekarczyk, prof. Wojciech Noszczyk i prof. Jerzy Stelmachów.

Profesor Zofia Podgórska-Klawe zaprezentowała dwutomowe wydanie Historii Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1820-2005.

Prezes TLW wziął udział w uroczystościach 200-lecia Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego, które odbyły się w Wilnie 12 grudnia 2005 r. Jubilat został wyróżniony Medalem A. F. Wolffa.