<< powrót

Pamiętnik TLW 2011

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW 2010/2011

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2010/2011

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:
PREZYDIUM
Przewodniczący   ―  prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
Wiceprzewodniczący   ―  prof. dr hab. med. Witold Mazurowski
I sekretarz   ―  dr n. med. Wiesława Granowska
Skarbnik   ―  dr n. med. Jerzy Goliszewski
Członek  Prezydium  ―  lek. med. Andrzej Trzaskowski

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Mgr Hanna Bojczuk, dr n. med. Adam Czarnecki,  dr n. med. Andrzej Perzanowski, dr n. med. Krystyna   Podgórska,  prof. dr hab. Mieczysław Szostek,
dr med. Janusz Wasilewski, dr n. med. Andrzej Włodarczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA
Lek. med. Zbigniew Węgrzyn, dr n. med. Maria Potworowska,
dr n. med. Zbigniew Kosmalski,  lek. med. Jerzy Radziszewski, lek. med. Witold Sikorski.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI
Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk,   prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk,
prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz.

Posiedzenia Zarządu TLW, zwoływane  w trybie i w składzie statutowym, odbywały się raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu brali udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kół TLW.  Zebrania Zarządu w miesiącach styczniu, lutym i marcu poświęcone były sprawom finansowym oraz przygotowaniom do wyborów władz Towarzystwa. W sprawach wymagających pilnego omówienia były zwoływane zebrania członków Prezydium TLW.
Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.
Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.
TLW zatrudnia kierownika sekretariatu  na ½ etatu  i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu /.
W strukturze  Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące  Koła:
Koło Medycyny Komunikacyjnej
Koło Lekarskie Szpital Barska
Koło Lekarskie Szpital Bielański
Koło Historii Medycyny i Farmacji
Koło Młodych Lekarzy
Koło Seniorów Roku Akademickiego 1946-1951
Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i  Słuchaczy Szkoły Zaorskiego.
W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie oraz  Stowarzyszenie Wychowanków  Warszawskiej Medycyny i Farmacji.
W dniu 16.06.2010 roku odbyło się  uroczyste poświęcenie sztandaru TLW w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Sztandar został ufundowany z inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich „ w uznaniu zasług dla kultywowania tradycji patriotycznych i niepodległościowych”. Uroczystość ta odbyła się ramach obchodów „Wolffian” święta TLW
W czasie uroczystości redaktor naczelny  kolejnego tomu Pamiętnika prof. Jerzy Bidziński został odznaczony Medalem A. F. Wolffa. Laudację wygłosił prof. W. Mazurowski. Wykład pt. Wybitni członkowie TLW w minionym 65-leciu 1945-2010 wygłosił prof. J. Wasyluk, a prof. J. Bidziński redaktor kolejnego tomu Pamiętnika 14/2010 dokonał prezentacji tego wydania. Szczegółowy opis uroczystości w osobnym rozdziale Pamiętnika.
Dnia 01. 10 2010 r. odbył się w Zamku Królewskim  koncert dla Powstańców Warszawskich organizowany przez Urząd Miasta. Przed koncertem zostały wręczone kolejnej grupie sanitariuszek powstania  odznaczenia Digno Laude.
Dnia 28.10.2010 r. w Klubie Lekarza odbyło się  pierwsze spotkanie lekarzy emerytów OIL.  W  spotkaniu udział wzięli:  dyrektor biura OIL dr W. Cerański, dr D. Machnicka-Baciarelli przewodnicząca koła lekarzy emerytów, Prezes TLW prof. J. Jurkiewcz i przedstawiciele Zarządu TLW. W trakcie tego spotkania 41 osób złożyło deklaracje członkowskie do TLW. Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 08.12.2010 r. – było to spotkanie opłatkowe. Udział w tym spotkaniu wziął Prezes OIL dr M. Szatanek,  wiceprezes dr M. Klimkowska-Misiak, dyrektor biura dr W. Cerański oraz przedstawiciele Zarządu TLW wraz z Prezesem prof. J. Jurkiewiczem.  Prezes OIL uhonorował kilka osób najwyższym odznaczeniem OIL „Luadabilis” / czyli godny uznania /.
W dniu 5.11. 2010 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTL. Posiedzenie to poprzedziła uroczystość w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie gdzie została odsłonięta tablica poświęcona lekarzom zamordowanym w Katyniu.
Dnia 11 grudnia 2010 r. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie obchodziło Jubileusz 190-lecia istnienia i działalności. Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą św. odprawioną Kościele Sióstr Wizytek. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Pałacu Staszica w Warszawie. Szczegółowe sprawozdanie z tej uroczystości zostanie zamieszczone w tegorocznym wydaniu Pamiętnika TLW. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 06.04.2011 r. w salach Klubu Lekarza. Szczegółowe sprawozdanie z tego zebrania zostanie zamieszone w tegorocznym numerze Pamiętnika TLW.