<< powrót

Pamiętnik TLW 1997

SPIS TREŚCI

SPIS REŚCI

WSTĘP …………………………………………………………………………………….………………………….………. 5

 

SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKCJI ……………………………………………………………………. 6

 

JUBILEUSZ 175-LECIA TLW ………………………………………………………………………..… 7

Powitanie gości w Teatrze Wielkim …………………………………………………………….……. 9

175-lecie Societas Medica Varsaviensis ……………………………………………………..……. 12

Wystąpienie prezesa PTL …………………………………………………………………………….…… 15

Wystąpienie prezesa TLW ………………………………………………………………………..……. 17

TLW – „Historia i teraźniejszość” ……………………………………………………………..……… 18

Wręczenie odznaczeń …………………………………………………………………………….……. 23

Przebieg uroczystości Jubileuszowych ……………………………………………………….……. 30

 

ARTYKUŁY

Hanna Bojczuk „Narodziny i pierwsze lata pamiętnika” …….……………………………..…. 33

Janusz Kapuścik „Dr S. Janikowski, lekarz, bibliotekarz – bibliofil” ………………………… 49

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Franciszek Chmielewski, Stanisław Bayer „Z dziejów Szpitala Ujazdowskiego” ……….. 71

Okres międzywojenny …………………………………………………………………………………… 71

Lata wojny i okupacji ………………………………………………………………………….……….. 85

Powstanie warszawskie ……………………………………………………………………….……. 131

 

WSPOMNIENIA

Jan Górski „Wspomnienia obywatela Rzeczypospolitej Ujazdowskiej” …………………. 137

Stanisław Matulewicz „Jeden z XIII promocji Szk. Podchor. Sanitarnych” …………….. 152

Stanisław Bayer „Mój powrót do Ujazdowa” ……………………………………………………. 158

Anna Chmielewska, Elżbieta Chmielewska „Wspomnienia o ojcu” ………………………… 162

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Stulecie TLW ……………………………………………………………………….…………………………. 165

Członkowie honorowi TLW w latach 1820-1932 ……………………………………………… 166

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za lata 1995-1996 ………………………….…….. 188

 

ANEKS

Rozkaz dzienny nr 16 …………………………………………………………………………..……. 177

Struktura organizacyjna i obsada personalna Szpitala Ujazdowskiego …………………. 179

Personel Szpitala Ujazdowskiego w latach wojny ……………………………………..……… 184

Kazimiera Strehl-Drozdowska „Płk dr med. Leon Strehl” ………………………………….. 189

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 213