<< powrót

Pamiętnik TLW 2003

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………. 5

OD REDAKCJI ………………………………………………………………………………………………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe Szpitale, których już nie ma. Szpital św. Jana Bożego ……..…… 9

Hanna Bojczuk Szpital św. Aleksandra w Wilanowie …………………………………………… 29

Ludwika Tarłowska, Edward Towpik Instytut Radowy w Warszawie podczas

   okupacji i Powstania Warszawskiego ………………………………………………..……………. 39

 

ARTYKUŁY

Bożena Urbanek Opieka szpitalna w Warszawie (1815-1900) ……………………………. 65

Magdalena Paciorek Problematyka gruźlicy w latach 1918-1938

   w „Pamiętniku TLW” …………………………………………………………………………………. 77

WSPOMNIENIA

Zbigniew Czernicki Prof. dr hab. med. Mirosław J. Mossakowski (1929-2001) ………… 94

Edward Towpik Profesor Tadeusz Koszarowski ………………………………………………… 99

Krystyna Żużewicz Profesor Krzysztof Kwarecki (1938-2002) ………………………..…. 102

Andrzej Śródka Doktor Wiesław Stembrowicz (1924-2002) ……………………………… 111

Hanna Bojczuk Profesor Hanna Odrowąż-Szukiewicz (1916-2003) ………………..…… 115

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk Franciszek Ludwik Neugebauer (1856-1914) ……………………….…….. 122

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Szóste Wolffiana 6 czerwca 2002 r. ………………………………………… 128

Jerzy Woy-Wojciechowski Profesor Andrzej Danysz …………………………………….…… 133

Eugeniusz Dziuk 80 lat wyższego szkolnictwa medycznego w Wojsku polskim.

   Związki z Warszawą …………………………………………………………………………..…… 135

Józef Hornowski 40-lecie klubu Lekarza 17 listopada 2002 r. ……………………………. 141

Józef Hornowski 10-lecie Domu Lekarza Seniora w Warszawie …………………….……. 143

Józef Hornowski Dr med. Kazimierz Fritz (1896-1979). Patron Domu Lekarza

   Seniora w Warszawie ………………………………………………………………………………. 146

 

KRONIKA

Józef Hornowski Promocja suplementu „Pamiętnika TLW” za rok 2002 „Powstanie

   Warszawskie i medycyna” …………………………………………………………………..……. 148

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie Prezesa TLW ……………………………………………….……. 154

Andrzej Danysz Dr med. Janina Bauer-Gellert ………………………………………….……. 156

Józef Hornowski Objęcie we władanie Domu TLW przy ul. Raszyńskiej 54 ………….. 158

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2002 ………………………. 161

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Zarządu TLW w latach

   1999-2002 ………………………………………………………………………………………..… 166

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW

   w dniu 14 marca 2003 r. ………………………………………………………………………… 174

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego.

   Rektorat AM w Warszawie 15 czerwca 2002 r. ……………….……………………………… 185

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie na Sympozjum …………………………………………..…….. 197

Edward Towpik Profesor Edward Rużyłło laureatem Medalu Hipokratesa ……….……… 205

Hanna Bojczuk Otwarcie Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie …… 208

 

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 210