<< powrót

Pamiętnik TLW 2001

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………………………. 3

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………………….……….………. 5

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klawe Tradycje szpitali warszawskich od 1388 r. ……….………………… 7

Szpital św. Ducha …………………………………………………………………………………..….. 21

Agnieszka Pruszyńska Szpital Wolski (1877-1951) ……………………………………….…. 35

 

ARTYKUŁY

Zbigniew J. Wójcik Stanisław Staszic a nowoczesny społeczny ruch naukowy

   na ziemiach polskich …………………………………………………………………………………. 65

Hanna Krajewska Lekarze protestanci w TPN ………………………………………….………… 83

Joanna Mackiewicz Dr Wanda Szczawińska (1866-1955) ………………………………..… 91

Andrzej Śródka Lekarze zasłużeni dla Towarzystwa Naukowego Warszawskiego …… 107

 

WSPOMNIENIA

Marek P.A. Gawdziński Prof. Czesław Turski. Wspomnienie ucznia …………………..… 119

Bronisława Kopacka Najtrudniejszy egzamin ……………………………………………….…. 125

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Sto lat temu ……………………………………………………………………………………..…….. 127

Hanna Bojczuk August Ferdynand Wolff (1768-1846) ………………………………..….. 128

Hanna Bojczuk Współzałożyciele TLW ……………………………………………………………. 145

Zasady obowiązków i praw lekarzy z 188 r. …………………………………………….………. 149

Józef Hornowski Członkowie TLW w 1945 r. ……………………………………………………. 158

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Czwarte Wolffiana ………………………………………………………..…….. 161

Hanna Tadeusiewicz Prof. Janusz Kapuścik ……………………………………………………. 168

Andrzej Śródka Prof. Teresa Ostrowska ……………………………………………………….. 171

Teresa Ostrowska Lekarze i farmaceuci w TWPN ………………………………………..….. 174

Józef Hornowski Jubileusz 180-lecia TLW ……………………………………………………… 190

Janusz Piekarczyk 180 lat współpracy ………………………………………………………..… 198

Jerzy Jurkiewicz 180 lat TLW …………………………………………………………………..….. 200

Laudacje osób odznaczonych Medalem A.F. Wolffa …………………………………………. 208

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za 2000 r. ………………………………………..….. 215

 

ANEKS

Teresa Ostrowska Początki polskiego czasopiśmiennictwa medycznego ……………… 219

Marcin Łyskanowski Dziennik Zdrowia dla wszystkich stanów ………………………..….. 227

Obchody jubileuszu 200-lecia TWPN (1800-1832) ………………………………….……….. 230

Tadeusz Kocon Lekarze Patroni szpitali Warszawy i okolic ……………………………….. 231

Jan Bohdan Gliński Sekcja historyczna PTL …………………………………………………….. 242

Tadeusz Kocon Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny

   i Farmacji ………………………………………………………………………………………..…… 254

Tadeusz Kocon Jubileusz 100-lecia Szpitala Kolejowego im. M. Okońskiego ………… 255

 

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 257