<< powrót

Pamiętnik TLW 1999

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………………….………. 3

SZPITALE WARSZAWSKIE

Irena Sosnowska, Roman Sosnowski, Walerian Staszkiewicz

Szpital Sióstr Elżbietanek ………………………………………………………………………….. 5

Wiesław Stembrowicz Szpital Świętego Rocha …………………………………………….……. 58

 

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz Adam Raciborski i jego słynny podręcznik ………………………… 72

Charles Probst Mózg i dusza z punktu widzenia neurochirurga …………………………….… 89

100-lecie odkrycia polonu i radu ……………………………………………………………….…. 105

 

WSPOMNIENIA

Witold Rudowski I tak zaczęło się ……………………………………………………….……….. 117

Tadeusz Brzeziński Bolesław Górnicki – jakim zachował się w pamięci szczecinian . 127

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Fragmenty sprawozdania za rok 1898 ………………………………………………………….….. 132

Józef Hornowski Sekretarze stali TLW …………………………………………………………. 139

Hanna Bojczuk Sylwetki sekretarzy stałych TLW …………………………………………….. 143

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Drugie Wolffiana ……………………………………………………..………….. 149

Wiesław Stembrowicz Lek. med. Jan B. Gliński ………………………………………………. 152

Marcin Roszkowski Powstanie polskiej szkoły neurochirurgii …………………………….… 155

Tadeusz Kocon Jubileusz 60-lecia neurochirurgii polskiej …………………………….…… 158

 

KRONIKA

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w TLW w 1998 r. ………………………………….. 160

Józef Hornowski Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze TLW

     w dniu 21.01.1999 r. w Klubie Lekarza ……………………………………………………. 161

Janusz Kapuścik Dr med. Józef Hornowski ………………………………………………… 165

Adam Galewski Lek. med. Jan Nowak ………………………………………………………. 168

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za rok 1998 ………………………………………… 169

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego TLW

w dniu 21 stycznia 1999 r. ………………………………………………………………….… 172

 

ANEKS

Tadeusz Kocon, Franciszek Szmyd Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim ………… 183

Informacja dla autorów ………… 206