<< powrót

Pamiętnik TLW 1998

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………….………………………………………………………….………. 5

OD REDAKCJI ………………………………………………………………………………………………. 6

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Maria Barbara Chmielewska-Jakubowicz „Drugi Szpital Dziecięcy w Warszawie” …….… 7

 

ARTYKUŁY

Wiesław Stembrowicz „Szkoły Lekarskie w Warszawie” ………………………………………. 37

Próby założenia Szkoły Lekarskiej w Warszawie ………………………………………….. 38

Wydział Akademicko-Lekarski (Szkoła Lekarska Warszawska) ………………………… 40

Wydział Lekarski Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego …………………….……. 42

Akademia Medyko-Chirurgiczna i Wydział Lekarski Szkoły Głównej …………………… 47

Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie ………………………..………. 54

Wydział Lekarski Odrodzonego Uniwersytetu w Warszawie …………………………….… 62

Józef Hornowski „Fundusze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” …………..……. 74

 

WSPOMNIENIA

Witold Rudowski „Stanisław Janusz Sosabowski – lekarz i żołnierz” ……………………… 91

Stanisław Janusz Sosabowski „Konspiracyjna młodość (1940-1944)” ………………….. 96

Gniewkowska ……………………………………………………………………………………….. 99

Placówka niemieckiej straży granicznej …………………………………………………….. 103

Akcja na ulicy Czackiego …………………………………………………………………..…….. 106

Akcja pod Zalesiem …………………………………………………………………………..….. 109

Akcja pod Płochocinem ………………………………………………………………………….. 112

„Panienka” ………………………………………………………………………………………..….. 116

Akcja pod skrudą na linii Warszawa-Siedlce ……………………………………….………. 121

Barzęcin ………………………………………………………………………………………..….. 125

Transport motorowy i sprawy finansowe ………………………………………………….. 135

Akcja na fabrykę Spiessa ……………………………………………………………………….. 137

Przewiezienie skarbca AK ………………………………………………………………………… 140

Akcja na Fabrykę Śmigieł na Bielanach ……………………………………………..……… 141

Akcja na Dürfelda …………………………………………………………………………..……. 143

Akcja na czasie powstania w Getcie Warszawskim …………………………………..….. 144

Akcja na ulicy Sułkowskiego …………………………………………………………….…….. 146

Powstanie ………………………………………………………………………………………..… 148

Jerzy Kaczyński „Wspólne lata” ………………………………………………………………..… 158

Stanisław Aronson „Moje spotkania ze Stasinkiem” …………………………………….….. 160

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Sto Lat temu ………………………………………………………………………………………….. 165

Chronologiczny wykaz prezesów TLW …………………………………………………..……… 168

 

JUBILEUSZE

Wolffiana ………………………………………………………………………………………………….. 172

Józef Hornowski „Pierwsze Wolffiana” ………………………………………………………….. 175

 

KRONIKA

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w TLW za lata 1996-1997 ………………………. 177

Józef Hornowski „40—lecie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1” …………….. 178

Teresa Ostrowska „Dr med. Piotr Szarejko” ………………………………………….….. 185

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za lata 1996-1997 ……………………….……….. 188

 

ANEKS

Baradin „Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego” ………………………………………………. 195

Tadeusz Kocon „Stowarzyszenie wychowanków warszawskiej medycyny…” ……….… 206

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 213