<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………………….. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………………………… 9

SZPITALE WARSZAWSKIE

Wiesława Granowska – Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego ……………………. 11

ARTYKUŁY

Hanna Bojczuk – wkład członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

   w rozwój jego Biblioteki (1820-1944) …………………………………………………………… 23

Hanna Bojczuk – Towarzystwo Medyczne Wileńskie

   – pierwsze półwiecze (1805-1850) ……………………………………………………………….. 60

Tadeusz Tołłoczko – Etos ………………………………………………………………………………. 71

WSPOMNIENIA

Jerzy Radziszewski – Barbara Wolniewicz-Sikorska ……………………………………………. 77

Krzysztof Winnicki – Dr n. med. ppłk Lech Mariusz Winnicki (1942-2016) ……………….. 79

Zofia Rancewicz – Tadeusz Orłowski – mój nauczyciel …………………………………………. 82 

Witold Orłowski – Śp. prof. Zdzisław Gorecki (1895-1944) i jego

   dorobek naukowy …………………………………………………………………………………….. 100

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Zawiera strony tytułowe „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”

   z lat: 1837, 1841, 1851, 1867, 1869, 1876, 1915, 1923, 1927 ………………………… 115 

„Pamiętnik TLW” 1837 t. 1 „Przedmowa” (fragm.) …………………………………………….. 116

Członkowie Czynni Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego …………………………… 121

Od Wydawców Pamiętnika ……………………………………………………………………………. 126

J. Wszebor – Od Redakcji ………………………………………………………………………………. 130

Regulamin Wydawnictwa Pamiętnika Towrzystwa Lekarskiego  ………………………….. 132

J. Rogowicz – Od Redakcji ………………………………………………………………………………. 135

Zasady obowiązków i praw lekarzy … (Pamiętnik TLW” 1884) ……………………………. 138

Joanna Mackiewicz – Komentarz …………………………………………………………………….. 153 

Sprawozdanie z czynności naukowych Towarzystwa Lekarskiego

   Warszawskiego za rok 1915 ……………………………………………………………………….. 155

Protokół z dnia 7 grudnia 1915 (wręczenie adresów Rektorom

   Uniwersytetu i Politechniki) …………………………………………………………………………. 159

Protokół z dnia 16 listopada 1915 …………………………………………………………………… 162

Protokół z dnia 21 listopada 1916 …………………………………………………………………… 166

Protokół administracyjny z dnia 18 grudnia 1917 ………………………………………………. 170

W. Szumlański – Od Redakcji ………………………………………………………………………….. 176

Protokół uroczystości wręczenia insygniów Wydziałowi Lekarskiemu

   Uniwersytetu Warszawskiego dn. 25 czerwca 1931 r. …………………………………….. 179

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dziewiętnaste Wolffiana 16 czerwca 2015 r. …………………… 185

Halina Dusińska – Jubileusz 100. rocznicy urodzin dr. J. B. Glińskiego ……………………. 194

Bibiana Mossakowska – Laudacja dr. Jana Bohdana Glińskiego ……………………………. 202 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa

   Lekarskiego Warszawskiego za rok 2015/2016 ………………………………………………. 205

Halina Dusińska – Uroczystość Patriotyczna w Klubie Lekarza ………………………………. 222

Hanna Bojczuk – Rok 1915 – przedświt zwycięztwa …………………………………………….. 224

ANEKS

Hanna Bojczuk – Wykaz polskich Towarzystw i Zrzeszeń Lekarskich

   utworzonych w latach 1918-1940 …………………………………………………………………. 231

Hanna Bojczuk – Redaktorzy „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego

   Warszawskiego” w latach 1837-2016 ……………………………………………………………. 248

Jerzy Jurkiewicz – Po drugiej stronie lustra ………………………………………………………… 261 

 

Informacja dla autorów ………………………………………………………………………………….. 238