<< powrót

Pamiętnik TLW 2006

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………. 5

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………………… 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Alfons Krysztof – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ………………………………… 9

 

ARTYKUŁY

Tadeusz Tołłoczko – Specyfika medycyny polskiej ……………………………………….……. 31

Władysław Lejman, Włodzimierz Drożdż – Początki chirurgii gruczołu tarczowego

   na ziemiach polskich ……………………………………………………………………………….. 48

Zdzisław Gajda – O krok od wielkiego odkrycia. O antyseptycznym postępowaniu

   Placera i Bierkowskiego ……………………………………………………………………………… 60

Władysław Lejman, Ryszard W. Gryglewski – Polska prasa medyczna na łamach

   „Krytyki Lekarskiej” ………………………………………………………………………………….. 65

Joanna Mackiewicz – Wizerunek polskiego lekarza w literaturze XIX w. ………………… 77

 

WSPOMNIENIA

Wojciech Noszczyk – Henryk Rykowski (1918-2004) ……………………………….………… 87

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Niemirowska-Mikulska – O hojności Królów i względach Panów Polskich dla

   rzeczy lekarskiej i Lekarzów. Pięć rozpraw Jerzego Chrystiana Arnolda – członka

   Przyjaciół Nauk ………………………………………………………………………………..………… 97

Hanna Bojczuk – Stanisław Kamieński (1860-1913) ………………………………….………. 119

Hanna Bojczuk – Niemieckojęzyczni lekarze warszawscy, założyciele

   i organizatorzy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego ………………………………. 130

 

JUBILEUSZA

Józef Hornowski – Dziewiąte Wolffiana 2 czerwca 2005 r. ………………………………… 137

Jerzy Jurkiewicz – Profesor dr hab. med. Zbigniew Czernicki ………………………….…. 139

Adam Galewski – Doktor n. med. Andrzej Witold Włodarczyk ……………………………… 143

200 lat Polskich Towarzystw Lekarskich i 185 lat TLW …………………………………..… 145

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za 2005 r. . 147

Wiesława Granowska – Otwarcie Domu i Klubu lekarza TLW ………………………..……… 151

Andrzej Zaorski – Listopadowe uroczystości ……………………………………………………. 162

 

ANEKS

Jan Dzieniszewski, Wojciech Noszczyk – 25-lecie działalności Wojewódzkiego

   Szpitala Bródnowskiego ……………………………………………………………………….…… 165

Stanisław Prutis – Profesor Andrzej Stelmachowski ………………………………..…………… 185

Danuta Mancewicz – Szpital „Pod Krzywą Latarnią” …………………………………………. 188

Aleksander Gieysztor – Przedmowa ……………………………………………………………… 190

Jan Nielubowicz – Posłowie ……………………………………………………………………..….. 194