<< powrót

Pamiętnik TLW 2015

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………………………. 9

SZPITALE WARSZAWSKIE

Hanna Bojczuk – Szpital Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej PCK

przy ulicy Smolnej 6 …………………………………………………………………………….. 11

ARTYKUŁY

Anna Marek – Polski Czerwony Krzyż 1918-1939. …………………………………………. 25

Jerzy Kotowicz – Historia 95 lat działalności PCK ……………………………………………. 31

Wiesława Granowska – Ochotniczy Korpus Opiekuńczy PCK OKO ……………………… 47

Jerzy Jurkiewicz – Wolontariusze, lekarze, siostry PCK …………………………………….. 51

Tadeusz Tołłoczko – „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” ……………………………… 54

WSPOMNIENIA

Jan Bohdan Gliński –Moja Wrześniowa Wojna 1939 r. …………………………………….. 63

Janusz Wasyluk – Wspomnienie o Andrzeju Zaorskim (1923-2014) …………………. 78

Irena Ćwiertnia-Sitowska – Andrzej Zaorski 1923-2014 ………………………………….. 82

Jan Bohdan Gliński – Wspomnienia z Koła Medyków ……………………………………….. 87

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Ustawa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z 1906 r. ………………………………………… 99

Pamiętnik Stowarzyszenia Lekarzy Polskich za rok 1932 ……………………………….. 100

Rocznik Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Sprawozdanie rachunkowe za rok 1914. ……………………………………………….. 101

Polski Czerwony Krzyż 1919-1929 …………………………………………………………… 106

Polski Czerwony Krzyż – Okręg Warszawski – Podręcznik

Pielęgniarstwa i Ratownictwa ……………………………………………………………….. 113

Alkoholizm jako zagadnienie społeczne ………………………………………………………. 120

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Osiemnaste Wolffiana 11 czerwca 2014 r. …………………… 125

Witold Mazurowski – Laudacja prof. Mieczysława Szostka ………………………………. 131

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu

z działalności TLW za lata 2011/2015 ……………………………………………………. 135

Adam Czarnecki – Sprawozdanie z zebranie

Sprawozdawczo-Wyborczego TLW w dniu 4 marca 2015 r. ……………………….. 143

Wiesława Granowska – Listopadowe uroczystości. Digno Laude ………………………. 163

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Etos służby wartościom a rzeczywistość ………………………… 167

Katyń Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni

– informator do wystawy ……………………………………………………………………. 179

Jan Bohdan Gliński – Moje notatki z Powstania Warszawskiego ………………………. 203

Związek Powstańców Warszawskich 25. rocznica 1990-2015 ………………………… 214

Informacja dla autorów …………………………………………………………………………… 238