<< powrót

Pamiętnik TLW 2014

SPIS TREŚCI

Spis treści

 

WSTĘP     ………………………………………………………………………………………………. 5

Od Redakcji    …………………………………………………………………………………… 7

Szpitale Warszawskie

Maria Wiśniewska – Szpitale powstańcze ………………………………………………….. 9

Artykuły

Halina Jędrzejewska – Lekarze Powstańczej Warszawy …………………………….. 27

Anna Marek – Postępowanie z ranami wojennymi w Powstaniu          Warszawskim 1944 r. ……………………………………………………………………….. 48  

Hanna Bojczuk – Lekarze – członkowie TLW, uczestnicy Powstania   

     Warszawskiego …………………………………………………………………………………. 57

Wspomnienia

Daniela Dąbrowska – Niedokończone zapiski o Powstaniu …………………………. 77

Stefan Wesołowski – Chirurg i wojna ……………………………………………………… 84

Sabina Dembowska – Na każde wezwanie ………………………………………………. 117

Z pożółkłych kart

Roczniki Zarządu TLW 1914 r. ……………………………………………………………… 159

Sprawozdanie z czynności naukowych TLW za rok 1914 ………………………….. 160

Posiedzenie wyborcze z dnia 7 stycznia 1914 r. ………………………………………. 172

Sprawozdanie  z posiedzeń specjalistów w r. 1913 ………………………………….. 175

Jubileusze

Wiesława Granowska – Siedemnaste Wolffiana 12 czerwca 2013 r. ………….. 181

Jerzy Bidziński – Laudacja prof. Witolda Mazurowskiego ………………………… 191

Jerzy Jurkiewicz – 70. rocznica utworzenia Batalionu AK „Zośka” ……………. 193

Kronika

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności

   TLW za rok 2013/2014 ………………………………………………………………………. 199

Wiesława Granowska – 95. rocznica odzyskania Niepodległości ………………. 207

Krzysztof Królikowski – Prof. Zdzisław Dmochowski (1864-1924) –

   pierwszy Prezes TLW w II Rzeczpospolitej ………………………………………….. 210

 

Aneks

Jerzy Jurkiewicz – Niech się zdarzy cud ………………………………………………… 215

Hanna Bojczuk – Pożegnanie prof. Teresy Ostrowskiej (1928-2013) ………… 218

Edward Rużyłło – Rozmowy o wychowaniu z Jackiem

   Jadeckim – filozofem ………………………………………………………………………… 221

Andrzej Kierzek – Wkład Adama Karczewskiego (1860-1909)

   do chirurgii jamy ustnej …………………………………………………………………… 233

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………….. 238