<< powrót

Pamiętnik TLW 2013

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………………………………………..………………………………………………….……. 5

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………..……………………….…… 9

SZPITALE WARSZAWSKIE

Jerzy Radziszewski – Szpital Wolski wczoraj, dziś, jutro …………………………….…..…….. 11

ARTYKUŁY

Wojciech Noszczyk – Polikarp Girsztowt (1827-1977) …………………………………….……. 17

Hanna Bojczuk – Doktor Władysław Stankiewicz (1837-1929) członek TLW …………. 26

Andrzej Perzanowski – Trudna historia Orderu Virtuti Militari …………………………..……. 37

Joanna Mackiewicz – Damy Orderu Virtuti Militari ……………………………………….…………. 44

Zofia Zwolska – Stulecie pierwszego polskiego laboratorium prątka gruźlicy

   – Rudka 1912-2012 ………………………………………………………………….………………………… 51

Tomasz Kowalczyk – Teodor Dunin twórca sanatorium w Rudce pod Mrozami ………. 70

Anton Żawrocki – Michał Bułhakow. Zarys biografii lekarza ……………………………………. 78

Tadeusz Tołłoczko – Per scientiam ad salutem aegrotii …………………………………………. 96

WSPOMNIENIA

Romuald Pruszyński – Profesor Tadeusz Maliński – twórca nanomedycyny …………. 105

Romuald Pruszyński – Profesor Julian Stolarczyk w piątą rocznicą śmierci …….…….. 110

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Stefan Rudzki – Szpitalnictwo wojskowe w powstaniu 1863-1864 ……………………..… 115

Franciszek Białokur – Lekarze i medycy uczestnicy powstania styczniowego ……….. 123

Zygmunt Moskwa – Lekarze w powstaniu 1863 roku ……………………………………….….. 127

Zygmunt Klukowski – Lekarze o powstaniu 1863 r. …………………………….………….…… 136

Adam Śniadkowski – Spostrzeżenia o ranach postrzałowych ………………………………. 148

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Szesnaste Wolffiana 30 maja 2012 r. ……………………………. 165

Jerzy Jurkiewicz – Laudacja prof. dr. Tadeusza Tołłoczki ……………………………………. 177

Witold Sikorski – Dziesięciolecie klubu Lekarza TLW …………………………………………… 188

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 

   2012/2013 ………………………………………………………………………………………………….….. 197

Hanna Kołodziejska – Wieczór patriotyczny ………………………………………….…………… 202

ANEKS

Janusz Kowalski – „Walka z gruźlicą u ludzi i zwierząt w Polsce”

   (recenzja książki) …………………………………………………………………………………. 209

Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz,   

   Andrzej Pozowski – Znaczenie Towarzystwa Lekarskiego Druskienickiego dla   

   rozwoju Druskiennik …………………………………………………………………………………….. 213

Andrzej Kierzek – Chirurgiczne dokonania Kazimierza Gurbskiego (1848-1878)

   w dziedzinie rynolaryngologii ……………………………………………………………….……. 220

Jerzy Radziszewski – Bronisław Leonard Radziszewski ……………………………..……….. 226

Informacja dla autorów ………………………………………………………..………………………….. 228