<< powrót

Pamiętnik TLW 2012

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ……………………………………………………………..…………………………………………………….. 5

OD REDAKCJI ………………………………………………………………………………..……………………….. 7

SZPITALE WARSZAWSKIE

Małgorzata Skarbek – Jubileusz Instytutu Reumatologii …………………………………… 11

ARTYKUŁY

Jerzy Jurkiewicz – Sumienie w praktyce lekarskiej ……………………………………….…… 15

Janusz Stefan Wasyluk – Udział TLW w powstaniach narodowych ………………………… 28

Tadeusz Tołłoczko – U jakiego lekarza chciałby się Pan leczyć? ………………………..….. 34

Jerzy Jurkiewicz – Tak się to właśnie zaczęło ……………………………………………….….. 45

WSPOMNIENIA

Janusz Stefan Wasyluk – Józef Hornowski (1916-2011) …………………………………… 53

Hanna Bojczuk – Józef Hornowski (1916–2011). Nestor polskiej medycyny ………… 57

Andrzej Zaorski – Zuzanna Cichy-Kraśnicka (1924-2011) ………………………………… 67

Jerzy A. Jakowicki – Profesor Stefan Soszka – życie i dzieło …………………………….…. 70

Barbara Ostaszewska-Chrzanowska – Antoni Ostaszewski (1896-1946) – lekarz,

   żołnierz, społecznik ……………………………………………………………………………..…… 84

Romuald Pruszyński – Profesor Zbigniew Anusz (1925-2011) ………………………….…. 96

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego …………………………..…… 101

Dr Stanisław Nikodem Markiewicz (z Pamiętnika 1911 r.) ……………………………..…… 126

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Piętnaste Wolffiana ……………………………………………….…….. 127

Wiesława Granowska – 191-lecie TLW …………………………………………………………… 137

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW

   za rok 2011/2012 ……………………………………………………………………………….. 153

Hanna Kołodziejska – Digno Laude ……………………………………………………………………. 158

ANEKS

Jan Nielubowicz i Edward Rużyłło – Medycyna i lekarze w odradzającej się Polsce .. 163

Anton Żawrocki – Nikanor Chrząszczewski (1836-1906) – lekarz, uczony,

   działacz społeczny ………………………………………………………………………………… 175

Informacja dla autorów ……………………………………………………………..……………………. 191