<< powrót

Pamiętnik TLW 2009

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ……………………………………………………………………………………………..……………. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………………………………………………….………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klaw – Szpital św. Łazarza …………………………….…………………………….. 9

Jadwiga Kuczyńska-Sicińska – Historia Karowej ………………………………………………….. 36

Longin Marianowski – I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM ………………………………… 42

Krzysztof Czajkowski – II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM .………….. 54

Romuald Dębski – Kliniczny oddział położnictwa i ginekologii w Szpitalu

   Bielańskim ………………………………………………………………………………………….….. 72

Romuald Dębski – Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu im. prof.

   W. Orłowskiego ……………………………………………………………………………………… 80

 

ARTYKUŁY

Longin Marianowski – Udział Warszawskich położników i ginekologów

   w rozwoju medycyny …………………………………………………………………………..….. 87

Edmund Waszyński – Warszawskie zjazdy ginekologów Polskich ……………………….…… 89

Zofia Podgórska-Klawe – Opieka nad dzieckiem porzuconym w dawnej

   Warszawie ………………………………………………………………………………………………. 94

Tadeusz Tołłoczko – Czy lekarz prawy musi znać prawo? ………………..……….…………. 131

 

WSPOMNIENIA

Michał Troszczyński, Piotr I. Roszkowski i Barbara Wielowieyska – Prof. Ireneusz

   Roszkowski (1909-1996) …………………………………………………………………….……. 147

Ewa Radwańska – Słowo o Jerzym Teterze …………………………………………………….. 164

Janusz S. Wasyluk – Profesor Edward Rużyłło (1909-2009) ……………………………..… 168

Irena Ćwiertnia-Sitkowska – Dziennik z lat 1944-1945 ………………………….……………… 173

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk – Pierwszy prywatny zakład leczniczy dla kobiet ……………..………….. 197

Monika Nowakowska-Zamachowska – Franciszek Ludwik Neugabauer ……….…….…. 204

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dwunaste Wolffiana 12 czerwca 2008 r. ………………..………. 217

Andrzej Środka – Laudacja prof. Andrzeja Kierzka …………………………………………… 221

Wiesława Granowska – Jubileusz 188-lecia TLW ……………………………………….…….. 222

Beata Zawadowicz – Władysław Biegański – patron współczesnych lekarzy ….……… 225

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2008/2009 …………………..……….…. 239

Wiesława Granowska – 90. rocznica odzyskania niepodległości ………………………………. 250

Andrzej Zaorski – Lekarze wokół Naczelnika …………………………………………..…………. 254

Halina Dusińska – 100-lecie Zakładu Służby Zdrowia w Rudce ……………………..………. 266

Beata Zawadowicz – Doktor Władysław Biegański znowu „Przyjmuje” …………..…….. 269

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Strajk Lekarzy – Spojrzenie Klinicysty …………………….……………. 275

Edward Towpik – Recenzje książek ………………………….……………………………………..….. 287

 

Informacja dla autorów ………………………………………………………………….……………….. 291