<< powrót

Pamiętnik TLW 2004

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………. 5

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Anna Marek Pierwszy Szpital Dziecięcy w Warszawie ………………………………….………… 7

Maria Maciejewska-Rucińska Wojskowy Szpital Maltański. Szpital AK ……………….…… 39

 

ARTYKUŁY

Tadeusz Tołłoczko Od starożytnego kapłana do współczesnego medyka ………………. 73

Edward Towpik Lekarze warszawscy w lożach wolnomularskich.

   Część I: lata 1767-1821 ……………………………………………………………………..…………. 81

Joanna Mackiewicz Pierwsi członkowie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego … 118

Maria Paciorek Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

w latach 1915-1915 ……………………………………………………………………………… 136

 

WSPOMNIENIA

Marian Stępień Między historią literatury a historią medycyny. Wspomnienie

o prof. Januszu Kapuściku ……………………………………………………………………… 157

Hanna Bojczuk Doktor Tadeusz Kocon ………………………….…………………………………. 167

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk Kasa Wsparcia Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot Biednych

po Lekarzach Pozostałych ……………………………………………………………………….. 169

 

JUBILEUSZE

Józef Hornowski Siódme Wolffiana 5 czerwca 2003 …………………………….……………. 195

Zdzisław Gajda Pani doc. dr. n. med. Zofia Podgórska-Klawe ……………………………. 201

 

KRONIKA

Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW za rok 2003 ……………..…………… 205

Jerzy Jurkiewicz Wystąpienie Prezesa TLW …………………………………..…………………. 219

Józef Hornowski Odznaczenia medalem „Gloria Medicinae” za rok 2002 ………….….. 222

Józef Hornowski Promocja II wydania „Wspomnień lekarzy, medyków

   i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego” ………………………………………………. 225

Józef Hornowski Niecodzienna uroczystość …………………………………………………….. 228

Anna Gręziak Dzień papieski ……………………………………………………………………..…. 231

Andrzej Zaorski Promocja suplementu do „Pamiętnika TLW” za rok 2003

„Tajne studia medyczne w Warszawie 1940-1944” ………………………………….…… 235

Hanna Bojczuk Uroczystość w Zamku Ujazdowskim ………………………………….…….. 241

 

ANEKS

Hanna Bojczuk Redaktorzy „Pamiętnika TLW” w latach 1837-2004 ………………….. 243

Maria Irena Kwiatkowska Nagrobek Bącewiczów na Powązkach i jego twórcy ………. 246

Jerzy Woy-Wojciechowski Zatrzymanie w przezroczach ………………………………..…. 251

Sergiusz Hornowski O tajnej działalności w ramach CWSan …………………………..….. 264

Józef Hornowski Przyczynek historyczny do działalności TLW ……………………………… 268

Józef Hornowski Jak zostałem „wypisany” z TLW i „wpisany” na nowo ………………… 274

 

OCENY KSIĄŻEK

Hanryk Gaertner „Spowiedź chirurga” W. Rudowski ……………………………………….…. 277

Edward Towpik „Monografia Szpitala im. Karola i Marii” ………………………………..….. 280

 

Informacja dla autorów ……………………………………………………………………………… 283