<< powrót

Pamiętnik TLW 2016

REDAKTORZY "PAMIĘTNIKA TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO" W LATACH 1837-2016 CZ.3
2008 CXLIV Nr 12           Andrzej Kierzek Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Józef Hornowski, Hanna Kołodziejska
2009 CXLV Nr 13          Longin Marianowski Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik 
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Józef Hornowski, Hanna Kołodziejska
2010  CXLVI             Nr 14 Jerzy Bidziński Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Józef Hornowski, Hanna Kołodziejska
2011 CXLVII Nr 15 Janusz Stefan Wasyluk   Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik 
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Józef Hornowski, Hanna Kołodziejska
2012 CXLVIII   Nr 16 Tadeusz Tołłoczko Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik                                                                                                    
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Józef Hornowski (1916-2011), Hanna Kołodziejska
2013  CXLIX             Nr 17 Witold Mazurowski Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Witold Mazurowski, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik                                                                                                    
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Jerzy Bidziński, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Hanna Kołodziejska
2014 CL Nr 18 Halina Jędrzejewska Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Witold Mazurowski, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik                                                                                                    
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Hanna Kołodziejska
2015 CLI     Nr 19 Jerzy Kotowicz Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Witold Mazurowski, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik                                                                                                    
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Jerzy Bidziński, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska, Hanna Kołodziejska (1931-2015)
2016 CLII Nr 20 Wiesława Granowska Kolegium Redakcyjne:                                                                                         
        Tadeusz Tołłoczko, Witold Mazurowski, Zofia Podgórska-Klawe, Andrzej Śródka, Edward Towpik                                                                                                    
        Redakcja:
        Wiesława Granowska, Jerzy Bidziński, Hanna Bojczuk, Halina Dusińska